Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Evropský sever na počátku středověku

Od počátku středověku je evropský sever oblastí velmi zvláštní. Je dána nenapodobitelnou přírodní rázovitostí, což má vliv na utváření společenských jevů. Specifická je oblast Skandinávie. Obyvateli jsou Normané, kteří dlouho žili v kmenových společenstvích, nedařila se politická integrace. Dospělí muži se scházeli na thingu a zde vzájemně rozhodovali o věcech veřejných. Někteří letopisci uvádějí existenci králů, ale ne králů v našem slova smyslu. Byli to lidé, kteří stáli v čele kmenových společenství.

Živili se obchodem – od počátku to byli vynikající mořeplavci. Také se živili zemědělstvím, ale v souladu s tím, jak přibývalo obyvatel, přirozené zdroje nestačily, a proto byli nuceni obrátit se k expanzi. Nejprve ji konali do nejbližších sousedních oblastí. Z r. 793 je zaznamenán jejich úspěšný pokus o likvidaci kláštera na anglickém ostrově Lindisfarne.

Kolem r. 1000 Leif Eriksson podnikl odvážnou cestu k břehům Ameriky (500 let před Kolumbem).

Normanské útoky šly dvojím směrem:

  1. do západní Evropy – tito seveřané se nazývali Vikingové
  2. na východ – útočníci měli zvláštní jméno Varjagové

Cestovali na zvláštních korábech zalomených vpředu i vzadu.

Na přelomu 1. a 2. tisíciletí nastal v severských zemích integrační proces a z normanských kmenových oblastí se začaly postupně integrovat ranné středověké státní útvary.

Norsko

Norsko mělo nejpříhodnější podmínky. Dobře se zde dařilo mořeplavectví. Útoky šly směrem k Islandu – odtud ten výjezd do Ameriky, druhý výjezd podnikli do Grónska. Proces postupoval pomalu – je to nepříznivá země. Králem sjednotitelem je Harald Krásnovlasý, který většinu svého života prožil na koni, neustále zemi objížděl a kontroloval, protože ji kvůli spojovacím prostředkům nešlo spravovat z jednoho místa.

Dánsko

Dánský poloostrov se jevil jako značně bohatý především zemědělsky a poté i politicky a vojensky. Dánové útočili třemi směry:

  1. zmocnili se Porýní
  2. Francie – vojevůdce Rollo byl v r. 911 zastaven u Paříže
  3. největší úspěchy zaznamenali při vpádu do Anglie – obsadili tam velká území. V r. 878 je zastavil anglický král Alfréd Veliký a Anglie je rozdělena na vlastní Anglii a na oblast dánskou. Nejvýznamnějším dánským panovníkem byl Knut Veliký.

Švédsko

Integrační proces zde probíhal nejpomaleji a velmi obtížně. Bojovníci Varjagové táhli přes Finský záliv a Ladožské jezero po řekách do Kyjeva na kazachské trhy. Nejdůležitější oblastí byla oblast Upsaly. Ve Švédsku zůstávala dlouho rozštěpená knížectví – nejvýznamnější bylo västergötlanské království.