Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Pokračování vrcholného středověku – středověká města

Dalším důležitým znakem vrcholného středověku byl rozvoj měst. Je typické, že se města v plném smyslu rozvíjejí až v době vrcholného středověku. V ranných dobách byl rozmach pomalý – narozdíl od antiky středověká společnost byla feudální = zemědělská, vesnická.

Možnosti vzniku měst

Města vznikaly třemi způsoby:

  • v návaznosti na města antická a jejich rozšiřováním – Řím, Marseille
  • rodila se z jednotlivých řemeslných center, hlavně při toku velkých řek – Praha
  • zakládána na zeleném drnu pomocí tzv. lokace = speciální zaměření – České Budějovice

Města byla vybavena zvláštními právy – právo mílové, válečné, konání trhu, obehnat město hradbami, popravčí,...

Města byla dále tvořena centrálně. Tzn., že uprostřed města bylo většinou náměstí, na něm radnice s městskou věží (Florencie), v blízkosti stál kostel se hřbitovem (Dóm je kousek od náměstí – Florencie).

Byla obehnána hradbami – projekty převzaté ze starých dob, z doby orientální a antické.

Složení městského obyvatelstva

  • bohaté vrstvy = patriciát – úředníci nebo majitelé cechů
  • duchovní
  • řemeslníci – pracovali v cechách
  • městská chudina – nejprostší dělníci a služky.

Města měla i své národnostní problémy: složitá národnostní skladba. Ve střední Evropě, a v Čechách konkrétně, to byla syntéza Čechů po vnější kolonizaci Němců (to nebyl pouze český problém). Židé byli zaháněni do ghet – žili v izolovaném prostředí. Nejklasičtějším příkladem národnostní promíšenosti bylo Brno – Češi, Němci a Židé.

Vznikala jako střediska vyspělých řemesel a obchodu – nejdůležitějšími centry jsou: Benátky, Janov, Marseille, španělská a portugalská města. Nejvýznamnějším centrem jsou Brugy.

Oblast kulturně vyspělá: Paříž, Praha – byla připravována jako příští hl. město Svaté říše Řísmké za Karla IV.

Soupeření hl. v oblasti obchodu: vytvářela se obchodní společenství = gildy – ve Španělsku a Francii; hansa – Německo – v čele Libe, Brémy, společenství přibližně 150ti měst (Hamburg, Roztock).

Odpor dánského království – Dánové byli mocnými soupeři. R. 1396 Dánové uzavřeli vlastní obchodní společenství.