Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Alžbětinská Anglie v 16. stol.

Třetím politickým zázemím, kde vznikal panovnický absolutismus byla Anglie. Měl zde specifické rysy – jedná se o ostrovní zemi a byla to země staré demokratické tradice – nebyla tu živná půda pro panovnický absolutismus. Anglie byla zchudlá, rozvrácená, došlo k vybití tradiční šlechty.

Jindřich VII. začal upevňovat panovnický absolutismus za složitých podmínek. Společnost se dělila na yehomany - majitelé půdy, zemědělci – a hradskou komoru – právníci (takovýchto uskupení byla celá řada).

Dělení z hlediska správního: farnosti, hrabství a delegáti; představitelé hrabství tvořili dolní sněmovnu.

Jeho nástupcem je Jindřich VIII., který vládne v 1. pol. 16. stol. Probíhá proces prohlubování panovnického absolutismu i když svou politikou vyvolal velké náboženské spory. Byl ženatý s Kateřinou Aragonskou (měli dceru Marie). Na poč. 30. let se s ní chce rozvést – požádá papeže, ale ten to odmítl. Jindřich VIII. se v r. 1533 nechal tajně oddat s Annou Boleynovou – měli spolu dceru Alžbětu. V r. 1534 vyhlašuje suprenát anglické katolické církve nad římanstvím ? v Anglii vzniká anglikánská církev, která se úzce vyvinula z katolické církve - liší se pouze v završení – jejím nejvyšším není papež, ale anglický král. Pro Anglii to znamenalo, že byla rozdělena na dva tábory: katolictví – římský papež – obl. Kentbery a obl. katedrály sv. Pavla v Londýně a anglikánství – hlavou anglický panovník, centrem westminsterské opatství.

Rozvod a nová ženitba měla ještě jeden následek. Jindřich VIII. měl dvě dcery – každou z jiného manželství. Marie byla katolicky a Alžběta anglikánsky zaměřena.

V letech 1553 – 1558 vládne Marie – velmi zásadní katolička, vysloužila si přízvisko Marie Katolická – zemi katolicky orientovala.

V letech 1558 – 1603 vládne Alžběta – náboženský přerod, reorientace země. Toto zaměření ji dostalo do konfliktu se Španělskem a postupné konflikty mezi nimi rostly až vyvrcholily v r. 1588 vojenským námořním střetem v průlivu La Manche. Habsburská španělská armáda byla rozdrcena i když byla v přesile. Roli sehrála přírodní bouře. Alžběta měla konflikty i se Skotskem, které bylo katolické. V čele stála Marie Stuartovna, přijela do Londýna. Alžběta ji v r. 1587 nechala popravit, protože proti ní plánovala spiknutí.

Proces ohrazování, zakládáni velkých pastvin, pěstování ovcí -> vlna na prodej.

Erasmus Rotterdamský, čas rozmachu anglického divadla a autorského i hereckého působení Wiliama Shakespeara. Vtiskla Anglii nezapomenutelný kolorit, proto se tato doba nazývá alžbětinská. Potom nastupují Stuartovci.