Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Arabská říše

Arabská říše je dalším státním útvarem z dob počátku středověku. Vznikla na arabském poloostrově, ale vlivem válek se rozšířila a muslimství zapustilo kořeny od Indie až po Hispánii (dnešní Španělsko). Muslimové své výpravy podnikali v rámci tzv. „svaté války“.

Říše se formovala s obtížemi, protože je to hornatá země pokrytá pouští – zemědělství šlo proto realizovat jen obtížně. Tamní obyvatelé = beduíni chovali pastevecká stáda; bylo nutné živit se pouze touto formou. Za těchto podmínek se proces sjednocení jevil jako obtížný, jedinou nadějí bylo náboženství. Zprvu v oblasti arabského poloostrova převládly mytologické názory – nevzdělaní beduíni se klaněli černému kameni – meteoritu v chrámu Kaaba v Mekce. Náboženské pojetí nemohlo přispět ke sjednocovacímu procesu.

Ten byl odstartován až při objevení proroka Mohameda. Mohamed pocházel ze šlechtického rodu Kurajšovců. Narodil se r. 570, za manželku si vzal Chadídžu. Ta ho ekonomicky zajistila. Když dospěl, v náboženském smyslu prozřel a začal vytvářet soustavu mohamedánského náboženství. Jeho prozření mělo údajně spíš charakter epileptických záchvatů a zjevení. Jisté je, že s hlásáním náboženství uspěl, stal se vlivnou osobou v arabském světě. V r. 622 proti němu v Mekce vznikla opozice. Mohamed musí Mekku opustit a odchází do Medíny (=Jathribu). Tato jeho památná cesta se nazývá hidžra. Také v Medíně se dopracuje vlivu a moci. V r. 630 se vrací do Mekky, znovu se zde stane duchovním vládcem. V r. 632 umírá.

Jeho nástupcem je Abú Bakr. Rozhodujícími rody jsou v příštích staletích Abbásovci a Umajjovci. Ti se stanou organizátory muslimských výprav, které směřovaly Středozemním mořem podél afrického pobřeží do Španělska. Jejich cílem byla Francie. V r. 732 byli zastaveni Karlem Martelem u Poitiers. Cílovým místem se proto stala Cordoba ve Španělsku. Druhý útok vedl na Balkán a do střední Evropy a byl reprezentován osmanskými Turky.

Principy muslimského náboženství

  1. Všichni za boha považovali Alláha. Jedná se o jednobožský princip, prorokem na zemi je Muhamád.
  2. Každý mohamedán se musí 5x denně modlit a být přitom obrácen k Mekce.
  3. V rámci islámu existuje zákaz jedení vepřového masa.
  4. Svátečním dnem je pátek.
  5. Hlavní náboženskou literaturou je Korán. Skládá se z jednotlivých kapitol = súry. Má i svou doložku = sunna. Muslimové se dělí na sunnity a šíity podle toho, zda sunnu uznávají nebo ne. 10 % jsou Šíité – fundamentální (trvají na tom, aby žena chodila zahalená).
  6. Každý Muslim je povinen alespoň jednou za život projít hidžru.
  7. Žena nemá v muslimském světě rovnoprávné postavení a je závislá na muži; muž je ženě vybírán.
  8. Součástí jejich náboženských nástrojů je džihád = svatá válka. Jsou velmi netolerantní k ostatním náboženstvím a ke svým politickým oponentům.

Kultura

Arabský svět si vytvořil vlastní zázemí a atributy. Kromě Koránu je autorem trigonometrických tabulek, mozaikové výzdoby chrámů = arabesky, arabských čísel. Arabským zvířetem je kůň. Nejtypičtější památkou jsou chrámy = mešity a věže = minarety. Většinou se nacházejí v jednotném komplexu, ale není to pravidlem.

V současné době se k arabskému náboženství hlásí skoro miliarda lidí. Je to druhé nejpočetnější náboženství za křesťanstvím. Muslimské náboženství ale není ani zdaleka tak tolerantní jako křesťanství. Ve své základně má svatou válku.