Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Vrcholný středověk, křížové výpravy

V 10. století a na počátku 11. století začíná ranný středověk přerůstat ve vrcholný středověk, přičemž rozhodující znaky vrcholného středověku jsou:

  1. snaha sjednotit církev V a Z a tudíž křížové výpravy
  2. vznik a ustavování velkých středověkých feudálních monarchií – např. Francie a Anglie
  3. snaha o osvobození Kristova hrobu, který byl v r. 1077 obsazen Suldžuckými Turky.

Křížové výpravy

Křížové výpravy představují nejméně stopadesátileté středověké období, kdy západoevropská vojska rytířů pochodovala na východ, aby:

  • pokusila se sjednotit západní a východní křesťanství a obnovit hodnotu křesťanského vyznání = první příčina vzniku křížových výprav
  • křížové výpravy chtěly obnovit, oživit obchod po souši z Evropy a zpět
  • důvod je vydáván za prvotní – osvobození Kristova hrobu v r. 1077

V r. 1095 se v severoitalské Piacenze a v Clermontu schází církevní koncil, papež Urban II. vyhlásí křížové výpravy.

Nultá křížová výprava

Nejprve vznikne nultá křížová výprava – porýnští sedláci táhnou Evropou, jsou rozprášeni

První křížová výprava

První křížovou výpravu datujeme do let 1096-1099, kdy se výkvět západního rytířstva sešikuje a vypraví se na východ. Osvobodí Kristův hrob a rozdělí se do dvou proudů – hlavním cílem je Cařihrad – dobyt. Vlastní bitvy má povahu nepřátelské řeže.

Druhá křížová výprava

Druhá křížová výprava se odehraje v letech 1147-1149, účastní se jí německý král, ale vůdcem je mystik a činitel duchovní Bernard z Clairvaux. Dostane se ke Kristovu hrobu, trvalý výsledek výpravy není.

Třetí křížová výprava

Třetí křížová výprava se odehraje v letech 1189-1192. Účastníky jsou německý král a císař Fridrich I. Barbarossa, francouzský král Filip II. a anglický král Richard Lví Srdce. Celkový efekt výpravy byl malý.

Čtvrtá křížová výprava

Mezi největší křížové výpravy patří čtvrtá křížová výprava – iniciátorem se stal papež Inocenc III. Odehrála se v letech 1202-1204. Výkvět západních rytířů pochodoval na východ, je dobyt Cařihrad a je tam vyhlášeno Latinské císařství na období 1204-1261, pokus papežství o sjednocení církví.

Výprava dětská

V r. 1212 výprava dětská – houfy dětí se zorganizují (vůdci desetiletí až čtrnáctiletí chlapci), byli rozprášeni, prodáváni v Marseille do otroctví.

Pátá křížová výprava

Pátá křížová výprava se odehrála v letech 1228-1229, soukromý podnik německého krále Fridricha II.

Šestá křížová výprava

Šestá křížová výprava se odehrála v letech 1248-1254, boj byl rozvláčný, nejdůležitější je bitva o Káhiru z r. 1250. Žádný efekt s sebou nepřinesla.

Význam křížových výprav

Křížové výpravy byly pokusem o zdůraznění a obnovení středověké univerzality. Efekt se zdařil jen dočasně. Křížové výpravy posílily obchodní proudění mezi Evropou a Asií, vytvořily i novou organizaci obchodu na moři – rozhodujícími přístavy byly Benátky a Janov.

Církevní řády

V důsledku křížových výprav vznikly i nové církevní řády, jejichž funkčnost je sice řádová, ale jejich vznik se odvíjí od politiky, protože ty druhé dvě chránily cestu do Jeruzaléma a konaly tam služby.

  • řád německých rytířů směřoval do oblasti Pobaltí
  • řád templářů
  • řád johanitů

Ve srovnání s jinými řády v těchto řádech existoval náročný vnitřní režim, mlčenlivost a oddanost řeholím i představeným a nadřízeným.