Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Poválečné Polsko a Maďarsko

Po Německu Sověti sovětizují Polsko a Maďarsko. Obě země sice leží poměrně blízko sebe, ale jejich sovětizace proběhla odlišně, a to hlavně v tom smyslu, že v Polsku Sověti využili jeho historický vývoj a do formování poválečného Polska se promítly i staré sovětsko-polské konflikty. O sovětizaci Polska šlo Sovětskému svazu z několika důvodů: chtěli se s nimi vyrovnat za historické nepřátelství, Polsko tvoří nárazníkovou zónu mezi SSSR a Německem, Polsko je stát s velkou rozlohou a 40 miliony obyvateli slovanského původu.

Polsko

Formativní proces poválečného Polska začal od chvíle, kdy generál Wladyslaw Sikorski vytvořil v Londýně polskou exilovou vládu. Po Sikorskiho smrti se stal jeho nástupcem Stanislaw Mikolajczyk. V dubnu 1943 vystoupil problém Katyny (hromadná poprava polských důstojníků v katynském lese poblíž Smolenska v březnu 1940 provedená SSSR) – od této chvíle vzniká napětí mezi Polskem a SSSR. Stalin 22.7.1944 vytvořil Lublinský národní výbor na čele s Boleslawem Bierutem. Lublinský národní výbor je ve chvíli porážky nacismu v Polsku. Ve Varšavě musel do svého středu přijmout Mikolajczyka a v Polsku se začal odehrávat zápas o příští podobu Polska.

Rozložení vnitřních sil

Demokratický tábor byl reprezentován lidovou stranou, prosovětský tábor (levicový) reprezentovala strana socialistická a dělnická.

V r. 1947 dochází k volbám, ve kterých zvítězí levicové strany (80 % hlasů). Je zvoleno nové národní shromáždění, které Bieruta zvolí prezidentem Polské lidové republiky. Mikolajczyk musí uprchnout zpět do Londýna. Vláda komunistů zavede Polsko do sovětského bloku, Polsko se stává sovětským satelitem. Pro Sověty je to velké vítězství – starý nepřítel je pokořen a sovětský blok se rozroste o obrovské území. Stojí ovšem otázka, jak se v této agrární zemi se silným vlivem katolické církve tento volební výsledek i prosovětské řešení mohlo objevit.

Maďarsko

Maďarsko bylo monarchií až asi do r. 1946. Sověti museli vyjít z vnitřní situace Maďarska.

I zde byla diferenciace politických táborů: občanský tábor zastupovala malorolnická strana a levicový tábor zastupovala strana pracujících. Proběhla silná předvolební kampaň s bouřlivou předvolební rétorikou. Ve volbách v r. 1947 zvítězí prosovětský tábor (60 %). V r. 1948 je v Maďarsku vyhlášeno znárodnění a v srpnu 1949 je Maďarsko prohlášeno Maďarskou lidovou republikou, stává se zemí sovětského typu. Typické je, že v Maďarsku jako první vzniknou politické procesy – na poč. r. 1949 s nekomunisty – z velezrady je obžalován kardinál Mindszenty, je odsouzen k doživotí. S ohledem na sovětský zájem vytvářet procesy je v září 1949 před soud postaven komunista a příslušník maďarského dělnického hnutí, současný ministr zahraničí Lászlo Rajk. Je obviněn z údajné špionáže a velezrady ve prospěch západních imperialistů, popraven. Maďarští vedoucí komunisté poslali na podzim 1949 Gottwaldovi dopis, v němž uveřejnili 60 jmen československých komunistů – obvinili je ze špionáže a rozvratnické činnosti. Na této listině byli lidé jako Slánský, Pavel Kavan, Goldstücker a další. Později usedli na lavici obžalovaných.