Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Dějiny starověké Indie

Dějiny Indie mají název podle Paňdžábu, Pětiříčí řeky Indu. Jsou mladší než dějiny mezopotamské, egyptské a palestinské. Odehrály se ve třech civilizačních vlnách, kdy sjednocující a kulturní roli sehrálo staré indické náboženství.

Harappská (protoindická) kultura

Harappská (protoindická) kultura byla v 2. pol. 3. tisíciletí př.n.l. Pojmenování vzniklo podle města Harappa, které bylo prvním centrem, a druhým bylo Móhandžó-daro, vzdálené asi 500 km od Harappy. Obě místa jsou historicky doložená. V oblasti Harappy byly nalezeny sýpky na obilí a pozůstatky staveb z cihel. V oblasti Móhandžó-daro byla nalezena kanalizační síť, nástroje a zbraně z bronzu a železa.

Civilizace Árjů

Civilizace Árjů, která se v Indii objevila v polovině 2. tisíciletí př.n.l.. Tato vlna je pokročilejší, vytvořila společenské struktury: kněží – brahmáni, kšátriové – elita vládnoucí v Indii, vajšové – pracovali v zemědělství, obchodě…, šúdrové – nejchudší vrstva.

V rámci civilizační vlny Árjů sehrává velkou roli náboženství:

  1. náboženství véd 1500 – 1000 př.n.l. Jedná se o staré památky, především básnické (žalmy). Lze z nich vyčíst podobu života Árjů. Je to mytické, kultické náboženství. Ind boha oslavoval pomocí kultické oběti (v obětování spatřoval náboženský úkon).
  2. náboženství upanišad 1000 – 500 př.n.l. Jedná se o 200 textů především literárních, ale současně i náboženských, z nichž lze vyčíst novou etapu staroindických náboženských představ a jejich pojetí. Od náboženství véd se liší tím, že vlastní náboženský přesah. Ten se projevuje tím, že kromě boha Brahmy, který existuje mimo člověka, uznávají ještě druhého boha Atmána, což je bůh uvnitř člověka. Věřili v reinkarnaci (=převtělování). Stav posmrtné blaženosti se nazýval karma. Z tohoto náboženství se vyvinul hinduismus.
  3. buddhismus: je odvozen od bájného Buddhy. Dodnes stojí základní historicko-náboženská otázka, zda se jedná o náboženský systém nebo o projekt morální (mravní). Buddha totiž tvrdí, že příčinou lidských problémů a konfliktů jsou vnitřní lidské chtíče. Stav posmrtné blaženosti se nazývá nirvána.

V době Árjů se vytvořila politická střediska: Kóšala, Magadha. Došlo mezi nimi k boji, ve kterém Magadha zvítězila. Bylo ustaveno nové hlavní město Pátaliputra.

Dynastie Maurjů

Dynastie Maurjů využije zmatků v zemi, které vznikly v důsledku útoku Alexandra Velikého v letech 327 – 325 př.n.l. Moci se ujímá vůdce Čandragupta. Největšího rozkvětu země dosahuje za Ašóky, který zemi sjednotil v jeden celek. Dostal se do styku se Sýrii. Stará Indie se dostala na vrchol.

Kultura

Vznikly dva eposy – Mahábháratam,která se skládá ze 200 000 veršů, jedná se o největší dílo všech dob, a Rámájanam.