Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Občanská válka v USA ("Válka Severu proti Jihu")

Jedná se o další událost, která ve 2. pol. 19. stol. přispěla k modernizaci světa a jeho větší demokratizaci. Probíhala v letech 1861 – 1865. Změnila USA a stala se výzvou pro vývoj v ostatních zemích i pro vývoj mimoamerických kontinentů. Dějiny USA se po vyhlášení samostatnosti vyvíjely tak, že USA se stále dotvářely a vnitřně diferencovaly územně i politicky. Od Francie dostaly Luisianu, od Ruska Aljašku, od Španělska Floridu a po válce s Mexikem získaly Texas a některé další jižní oblasti. Na přelomu 1. a 2. pol. 19. stol. to byla obrovská země.

Hranice byly tvořeny: na severu byla jezera, na jihu Mexiko, na východě Atlantik a na západě Pacifik. Zemi byla vlastní soběstačnost ve výrobě potravin a také měla i nekonečné zásoby nerostného bohatství. Proto někteří politikové, např. James Monroe vytvořili teorii „Amerika Američanům“ a do vínku USA dali izolacismus. Základní problém USA byl ten vnitřní. Spočíval v tom, že severovýchod USA byl průmyslově rozvinutý, rodila se tam vrstva podnikatelů, převládl buržoazní režim. Jih a západ USA byl zaostalý, přežívalo tam moderní otroctví.

V r. 1854 byla založena Republikánská strana – vznikl pokus se zaostávajícím jihem něco dělat – dvě tendence:

  1. vyhlásili program rušení otroctví
  2. rozhodli se, že budou přidělovat neobsazenou půdu.

V r. 1860 je za Republikánskou stranu novým prezidentem zvolen Abraham Lincoln – ztotožní se s jejím programem. V r. 1861 se ujme moci, situace v zemi vede k občanské válce, protože 11 jižních kolonií se odtrhne, vytvoří vlastní konfederaci, hl. městem je Richmond a prezidentem Davidson. Mezi USA a jedenácti provinciemi se rozpoutá válka občanské povahy. První boje – v čele severních armád stojí generál Grant a v čele jižních armád stojí generál Lee. Jižané zprvu vyhrávají, až od r. 1862 dochází ke změně v důsledku toho, že prezident Lincoln zruší otroctví a dá souhlas k obdělávání ladem ležících polí. Boje pokračují, ještě na podzim r. 1864 se intenzivně bojuje.

Občanská válka v USA = "Sever proti jihu" je ukončena na jaře 1865 vítězstvím severu a obnovením a scelením jednotného území USA. Lincoln na situaci doplatí životem – v dubnu 1865, několik dní po skončení občanské války při oslavách vítězství ve Washingtonském divadle je zabit najatým vrahem.

Vítězství severu je logické, protože zvítězila vyspělejší společnost, která nastupovala cestu moderního kapitalismu a rozvoje včetně dokonalejších technologií i uplatnění a prosazení liberálnějšího režimu.

V příštích dvanácti letech = 1865 – 1877 nastává hvězdný rozvoj mladých Spojených států amer., a to ve všech oblastech jejich života. USA se v tomto údobí propracovávají do pozice světové ekonomické i kulturní velmoci. Mění se tvářnost amerických měst – zvedají stavby do výšky. Rozhodujícím motorem byl nástup soukromé iniciativy člověka, která je nezastupitelná.