Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

První světová válka v letech 1916 – 1918, Říjnová revoluce v Rusku, Versailleský mír

V letech 1916 a 1917 dostane 1. svět. válka řadu nových podob. V 1. pol. r. 1916 u Verdunu bojuje v zákopové válce Německo proti Francii; fronta se nepohybuje; vojáci trpí. Na jaře 1916 provede generál Brusilov útok do Haliče. Angličané 31.5.1916 zvítězí v námořní bitvě u Skagerraku. Do války vstupuje Rumunsko na straně Dohody. Na jaře 1917 Angličané přišli do Bagdádu, na podzim se zmocnili Jafy = Tel Aviv a Jeruzaléma. Japonci obsadili Marshallovy ostrovy. V dubnu 1917 vstoupí aktivně do války USA, válka se tak stává světovou.

Říjnová revoluce v Rusku

Rusko, které na tom bylo hospodářsky velmi špatně, zcela pocítilo důsledky válečného strádání, bída a chudoba se prohloubily, nastala zde revoluční situace. 15.3.1917 je svržen caristický režim, nastupuje liberálně – demokratická vláda, v jejímž čele stáli kníže Georgij Georgijevič Lvov a po něm ministerský předseda Alexander Fjodorovič Kerenskij; ministr zahraničí Pavel Nikolajevič Miljukov musel rezignovat. Bolševici v čele s Leninem s těmito výsledky nebyli spokojeni, byla vytvořena dvojvláda – vedle řádné vlády existovali zastánci dělnictva a vojáků, připravována bolševická revoluce. Lenin napsal dubnové teze – soubor taktických opatření, jak revoluci provést. 6.11.1917 v předvečer revoluce se Lenin za pomoci Němců vrací do Petrohradu, ujme se řízení revoluce a zvítězí. (v noci ze 7. na 8. 11. byl obsazen Zimní palác, ministři Prozatímní vlády zatčeni a moci se ujali bolševici) 7.11.1917 v Petrohradě bolševici převezmou moc v zemi; vydán Dekret o míru a Dekret o půdě (falešné dokumenty příští vlády).

Říjnová revoluce se velmi dotkla dalšího vývoje 1. svět. války. Bolševické nové sovětské Rusko v Brestu Litevském začalo jednat o míru s Německem. V čele jednání stál Lev Davidovič Trockij. Z důvodů vnitřních i mezinárodních 3.3.1918 uzavře mír s Německem; Rusko ztratí Finsko, baltské země. Strategicky to 1. svět. válku velmi změní ? Němci pokračují v bojích jen na západní frontě, na východě je mír. Až do 18.7.1918, kdy se iniciativy ujme Dohoda a kdy se 1. svět. válka blíží ke svému konci. Na podzim r.1918 kapituluje Bulharsko, pak vystoupí Turecko. 2.11.1918 je obsazen Terst, mezitím se rozpadá Rakousko – Uhersko. 11.11.1918 kapituluje i Německo a nastává konec 1. světové války (stála 10 mil. mrtvých; 186 mld. dolarů přímých výdajů a 156 mld. nepřímých ekonomických ztrát).

Versailleský mír

18.1.1919 začala na zámku Versailles u Paříže mírová jednání. Je uzavřen Versailleský mír – Německu předepsány reparace ve výši 132 mld. marek; ztráta Alsaska – Lotrinska; musí zpřístupnit přístup k moři u Gdyně v Polsku; Gdaňsk se stává nezávislým městem. S Rakouskem byla mírová smlouva podepsána v Saint Germain – potvrdí nástupnické státy a nové „malé“ Rakousko, které se skládá z Horního a Dolního Rakouska a Tyrolska, nová hranice mezi Rakouskem a Itálií jde na Braneru. S Maďarskem byla smlouva podepsána v Trianonu, Maďarsko je nově bez Bosny a Hercegoviny, umělá hranice mezi Maďarskem a Slovenskem. Smlouva s Tureckem byla uzavřena v Sevres u Paříže – Turecko je podstatně zmenšeno; Bospor a Dardanely zůstávají neutrální. V Rapalu mír mezi Itálií a Jugoslávií; Terst byl rakouský, teď se stává italským.