Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Domácí a zahraniční odboj při přípravě poválečného uspořádání v letech 1942 - 1943

Zahraniční a domácí odboj se v letech 1942 – 1943 nacházel v rozporuplné situaci. Domácí odboj byl Heydrichem utlačován a rozbíjen. Zahraniční odboj na čele s Benešem dosáhl svého vrcholu, připravoval se na poválečnou situaci v zemi, ale také měl své problémy. V létě 1942, kdy německé armády ještě postupovaly v SSSR, se Beneš cítil na vrcholu své odbojové činnosti. Už rok byl Anglií a SSSR uznán definitivním prezidentem a jeho vláda definitivním ústrojím. Jeho vrchol byl podpořen tím, že Velká Británie ústy Edenovými a Churchillovými 9.8.1942 uznala Československo v jeho předmnichovských hranicích, „Mnichov“ odvolala. 30.9.1942 generál de Gaulle učinil to samé za Francouze a uznal Československo. Když se na konci ledna 1943 a na počátku února 1943 Paulus vzdal u Stalingradu, bylo jasné, že SSSR na pozemní úrovni 2. světovou válku v Evropě vyhraje, stane se novým hegemonem ve střední Evropě.

Benešovi bylo jasné, že Sověti budou ve střední Evropě diktovat mír – to bylo pro Beneše nepříznivé. Ocitl se před rozhodnutím, co dělat, aby byly v Československu po válce zachovány demokratické poměry a přátelství se SSSR. Po poradě s Janem Masarykem došel Beneš k řešení. Vymysleli teorii „mostů“, pokusili se vnutit světu myšlenku, že Československo by mohlo sehrávat roli mostu. Nejprve by provedlo své svobodné vnitřní uspořádání a pak by spojovali myšlenky západu se SSSR. Beneš na podporu tohoto postoje v květnu a červnu 1943 odletěl do USA, kde byl přijat Rooseveltem. Pak pobýval v Kanadě. Spojené státy i Kanada vyjádřily podporu tohoto plánu. Benešovi bylo umožněno, aby jako první Čechoslovák promluvil před senátem i sněmovou USA.

Po návratu z USA začal připravovat cestu do Moskvy. Již tehdy kvůli tomu vzniklo mnoho sporů – Anthony Robert Eden [ídn] i Churchill mu to rozmlouvali. Na počátku prosince 1943 do Moskvy stejně odjel. 12.12.1943 v Kremlu podepsal smlouvu mezi Československem a SSSR o spolupráci a pomoci. Stalin mu slíbil, že SSSR se nebude vměšovat do našich vnitřních záležitostí, ale lhal mu. Beneš měl strach, že když nebude mít dobré vztahy s Moskvou, nevrátí se domů příslušníci exilu. Beneš za pobytu v Moskvě podnikl i jednání s českými komunisty – Gottwald, Slánský, Kopecký, Šverma.Ti vznášeli řadu požadavků – zákaz činnosti pravého politického spektra po válce; takticky mu přikývli na odsun německého obyvatelstva.

Beneš byl uspokojen Stalinovými sliby – bohužel Stalina ani komunisty neprohlédl. Beneš odjíždí do Londýna přes Afriku, kde byl na zdravotním pobytu Churchill, kterého zpravil o svých jednáních. V r. 1944 a 1945 začíná Beneš poznávat, že hra Moskvy je zákeřná. Československo na prvním místě svou geografickou polohou neleželo mezi východem a západem, ale leželo mezi Německem a SSSR. Od této pravdy se odvíjela jeho historie předválečná, válečná i poválečná.