Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Osvobození Československa v r. 1945

Osvobození Československa nezačalo podle předem připraveného programu tak, že by se sovětská armáda spojila se slovenským národním povstáním. První naší osvobozenou obcí se 6.10.1944 stalo Kalinovo. Protože na východě Slovenska operovaly německé nacistické divize, šel osvobozovací proces pomalu. Až 20.1.1945 byly osvobozeny Košice. Tuhý zápas se vedl o Liptovský Mikuláš, protože Němci bránili přístupové cesty do Čech právě v oblasti středního Slovenska. Svobodův východní armádní sbor také postupoval.

Vývoj událostí Benešovi signalizoval, že se domů bude muset vrátit přes Moskvu. 9.3.1945 letí do Moskvy a sním i představitelé západní londýnské odbojové organizace. Ještě před odletem postihla Beneše lehká mrtvice. Po příletu do Moskvy je důležitý týden mezi 22. a 29.3.1945, kdy se sejde londýnská a komunistická emigrace. Jednají o povaze našeho národního programu. Komunisté výrazně uplatňují své prosovětské zájmy a prosazují několik zásadních principů: zákaz politické činnosti pravice, vznik národních výboru a Národní fronty, potrestání zrádců a kolaborantů. Nejdůležitější bylo projednání národnostního vztahu mezi Čechy a Slováky.

Počátkem dubna 1945 naše emigrace odjíždí do Košic. 4.4.1945 prezident jmenuje novou vládu = košickou vládu. Většinu míst zaujali komunisté – měli sedm ministrů. Premiérem se stává Zdeněk Fierlinger, min. vnitra Václav Nosek, min. informací Kopecký, min. obrany gen. Ludvík Svoboda a min. zahraničí Jan Masaryk. 5.4.1945 tato vláda přijme dojednaný vládní program = košický vládní program, který byl levicový a nahrával KSČ. Na poč. dubna 1945 dospěla sovětská vojska k branám Moravy, což podnítilo vznik českého národního povstání. To se postupně odehrálo v Prostějově, Kroměříži, Pardubicích a v Kladně.

Mezitím Američané dospěli k hranicím protektorátu. Koncem dubna 1945 vstoupili na naše území v oblasti Chebska a starého Srní na Klatovsku. 5.5.1945 po dohodě se sovětskou armádou přichází na osvobozeneckou linii Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice. 5.5.1945 večer osvobodí Klatovy. V poledních hodinách se české povstání přenese do Prahy a vznikne tak pražské povstání v čele s Českou národní radou – v čele Alois Pražák, na předním místě Josef Smrkovský. V Praze vyroste 1600 barikád, přesto volají o pomoc. Sověti jsou ještě daleko a Američanům je zakázán vstup. Ruská osvobozenecká armáda (ROA) = Vlasovci přijdou na pomoc. Nakonec České národní radě nezbývá, než 8.5.1945 odpoledne uzavřít s gen. Toussaintem separátní mír. Ráno 9.5.1945 přijeli do Prahy Sověti, formálně zde již byl mír. Ne všechny německé jednotky ale mír respektovaly a některé po Sovětech střílely.