Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Vznik OSN a východiska poválečné světové politiky

Druhá světová válka se stala pro poválečný svět mementem. Padlo v ní kolem 50 mil. lidí, z toho kolem 20 mil. Sovětů (často kvůli Stalinově politice), 5 mil. Němců, hodně Poláků, Jugoslávců a příslušníků dalších národů. Hmotný deficit se nadá vyčíslit. Tak jako po první světové válce i po té druhé si lidstvo řeklo, že se tyto hrůzy nesmí opakovat a přijalo řadu opatření, která se stala východisky pro lidi celého světa.

V rámci Evropy vznikla nová evropské orientace, kdy euro-asijský komplex přestal být funkční, docházelo k jeho rozrušování a vytvořila se nová civilizační zóna – oblast euro-americká. Evropané se k ní přimkli, protože se domnívali, že jim bude skýtat větší bezpečnost. Došlo k rozhodné proměně také v uplatňování politických koncepcí světa. Do pozadí ustoupily zájmy národní, nejednou i kontinentální. Jako základní politologicko-branný systém byla nastolena globalistika – globální pojetí politiky a obrany státu. Její podstata byla v tom, že USA i SSSR svoji bezpečnost zajišťovali na celém světě.

Na jaře 1945 založili Organizaci spojených národů (OSN). Jejím sídlem se stal New York a jejími zakladateli se stalo 51 států. Byla jimi přijata Charta OSN jako její základní dokument. Československo bylo jedním ze zakládajících států, Chartu OSN za něj podepsal Jan Masaryk. Byly stanoveny základní orgány: Valné shromáždění – náš zástupce Kavan se stal jeho předsedou po Benešovi; Rada bezpečnosti – právě tomuto orgánu byly svěřeny rozhodující výkonové pravomoci a leží na něm i odpovědnost za udržení světového míru. Nejvyšším úředníkem je generální tajemník – prvním byl norský politik Trygve Lie, potom Hamaršeld, Butrus Butrus Ghálí, Kofi Anan. Valné shromáždění se schází každý rok na podzim (vedoucími jsou ministři zahraničních věcí).

Dnes má OSN takřka 200 členů. Dříve měla 5 hlavních členů a 6 vedlejších, dnes má 5 hlavních – USA, Velká Británie, Francie, Rusko a Čína a 15 vedlejších. Uvažovalo se ještě o dalším hlavním členu – o toto místo spolu svádělo boj Německo a Japonsko. OSN má i řadu výborů a podvýborů, na nichž se připravují nejrůznější projekty. Úřední jazyky OSN tvoří angličtina, francouzština, španělština a ruština. OSN je zejména orgán politický a politicko-branný. Má spolupomáhat zajištění míru ve světě. Má obrovskou autoritu, ale vždy se mu nepodaří válce zabránit.