Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Vláda Přemysla Otakara II., doba braniborská

Nástupem Přemysla Otakara II. na český královský trůn v r. 1253 nastává vrchol rozmachu starého českého státu před husitstvím. Přemysl Otakar II. byl osobou zcela jedinečnou, vstoupil do českých zemí jako král železný a zlatý.

Za jeho vlády měli Češi naposled přístup k moři - k Jaderskému. Formování českých zemí ve vztahu Svaté říše římské a postavení v tomto nadnárodním soustátí. Stává se jedním ze sedmi volitelů římského císaře vedle vévody saského, markraběte braniborského, falckraběte rýnského a vedle tří vysokých činitelů duchovních – arcibiskupa kolínského, trevírského a mohučského; to postavení bylo zvláštní.

Přemysl Otakar II. se brzy začal prosazovat jako činitel zahraniční – v r. 1255 táhl do Litvy, aby založil biskupství, které by bylo podřízeno biskupství olomouckému. Ve východních Prusích založil Královec = Königsberg. V r. 1260 se střetne s Belou IV. uherským u Kresenbrunu – bitvu vyhraje –na základě toho jsou českým zemím země Rakouské a Uhersku zbývá pouze Štýrsko. V r. 1266 připojuje k Čechám Chebsko. V r. 1269 umírá vévoda Oldřich Sponhajmský – P.O.II. rozšíří území o jeho državy – Korutansko, Kraňsko a kus severní Itálie – vytvoří přístupovou cestu k moři – k Jadranu = Adriatiku.

Politika uvnitř českých zemí byla komplikovanější – na jednu stranu Přemysl Otakar II. zažil hospodářský rozkvět Čech, otvíraly se nové doly a české země na základě těžby nerost. surovin bohatly ale na stranu druhou česká šlechta vytvářela opozici a jednota české šlechty a krále měla problémy a stala se jednou z příčin jeho pádu. Hlavní příčina spočívala v tlaku zahr. politiky – tlak Habsburků, který od 70. let 13. stol. se začal v Evropě mocensky posilovat a rozvíjet.

Rudolf Habsburský r. 1273 přichází na politickou scénu – zpočátku neznámý evropský šlechtic mající jen malé državy v rodném Švábsku, ale potom začne mocenský růst. Je zvolen římským králem – jako hlavní odpůrce vnímá Přemysla Otakara II. . boj s ním začíná tak, že neustále vyzívá Čechy a českého krále, aby se vzdal nečeských držav. V r. 1276 dochází ke konfliktům mezi Přemyslem Otakarem II. a šlechtou. Rudolf Habsburský přitáhne k Vídni a Přemyslu Otakaru II. nezbývá, než aby od správy nečeských území odstoupil a nechal si pouze území česká, což ve svých důsledcích znamená Přemyslovo oslabení. Navíc mezi oběma panovníky musí dojít k rozhodujícímu střetu 26.8.1278 na Moravském poli. V rozhodující bitvě P.O.II. prohraje, umírá. Rudolf Habsburský se stává vítězem a majetníkem všech velkých středoevropských ambic Přemysla Otakara II.

Pro české země nastává více než pětileté problematické údobí = doba braniborská - rozhoduj. panovníkem je bratranec Václava I. Ota Braniborský. Braniboři si vedli lupičsky, zemi ničili, devastovali, kradli, i vypalovali české země – velmi to působilo na obyvatele, vyvolala všeobecný odpor – v čele stáli hlavně vysocí představitelé duchovní – biskup Tobiáš z Bechyně – také významně pracovali na tom, aby se české země rychle zbavily Braniborů a byla obnovena vlastní česká vláda. V r. 1283 nastupuje mladý Václav II. – znovu nastupuje přemyslovská vláda a přichází i nová epocha rozvoje starého českého království.