Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Rozmach starých českých zemí za vlády Václava II. a Václava III.

Po nástupu Václava II., krále českého v r. 1283 nastává nový rozmach starého českého státu – zejména v měřítku mezinárodním. Zpočátku má tento mladý král doma některé problémy – stojí proti němu šlechta v čele s Vítkovci – bojuje s nimi. Jeho matka Kunhuta si bere Záviše z Falkenštejna – přední Vítkovec, je sťat v r. 1290 pod hradem Hluboká v jižních Čechách. Ve sporech o královský říšský titul stojí Václav II. proti Albrechtu Habsburskému ačkoli potvrdil jeho kurfiřtské postavení a jeho titul arcičíšníka a postaví se za Adolfa Nasavského, ale jen do doby než zjistí, že Adolf z Nassau odmítl k českému království připojit Míšeňsko.

Dvěma základními ambicemi Václava II. zůstávají trůn polský a uherský. Nejprve v r. 1289 slezští Piastovci nabídnou připojení Slezska k českému království – využije toho. V r. 1296 zemře poslední Piastovec na polském trůně. Václav II. usiluje o polskou korunu za předpokladu, že se ožení s princeznou Eliškou Rejčkou. V Hnězdně se tak stane a on se v r. 1300 současně stává polským králem – obrovské vítězství rodu Přemyslovců.

R. 1301 zemře poslední Arpádovec na uherském trůně a čeští králové usilují o získání uherského trůnu. I tento trůn je úspěšně podřízen Praze. Uherským králem se stává syn Václava II. Václav III., který v hierarchii uherských králů získává jméno Ladislav V. Tento rozmach byl podmíněn tím, že Čechy prožívaly obrovskou ekonomickou prosperitu. V té době fungovaly a otevíraly se nové doly – hl. na Kutnohorsku.

V celoevropském měřítku měl Václav II. velkého zastánce – arcibiskup mohučský.

Od r. 1303 nastává krize přemyslovské moci z důvodu, že Albrecht Habsburský, stejně jako Rudolf Habsburský, začal útočit tak, že je žádal, aby se zřekli mimočeských držav = polského a uherského území. Václav II. na to odpověděl tažením do Rakous – neuspěl. R. 1304 proběhla bitva u Kutné hory – s pomocí šlechty Albrechtovu odvetu zastaví, ale v r. 1305 umírá.

S vládou Václava II. na českém trůnu královském jsou spjaty iniciativy týkající se věcí kulturních. Proniká sem ranná gotika – všestranně se rozvíjí minesent. Jsou stavěny ranně gotické hrady a kostely. Hrady: Zvíkov, Bezděz, Špilberk nad Brnem; kostely: chrám v Kolíně, Vyšší Brod.

Po Václavu II. nastupuje jeho syn Václav III. - také velmi mladý, vládne jen v letech 1305 – 1306, je pod tlakem na adresu držav. Uherské koruny se takticky vzdá. Na jaře 1306 se vydá do Polska, aby upevnil své postavení v čele polské říše. Na cestě je ovšem u Olomouce zabit neznámým pachatelem.

Nastává panovnická krize: 1306 – 1307 Albrecht Habsburský,1307 – 1310 Jindřich Korutanský – slabá vláda. Cisterciáci ze Zbraslavi a Sedlce volají po tom, aby se králem stal mladý kralevic Jan Lucemburský – musí se oženit s Eliškou Přemyslovnou – toto manželství od r. 1310 začne spravovat české země.