Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Středověké vzdělání a středověká kultura

Středověké vzdělání a středověká kultura respektovaly duchovní podstatu středověké společnosti a její povahu. Východiskem vzdělání byla scholastika = ideologie, která zdůrazňovala náboženské myšlení a vysvětlovala ho. Říká se, že filozofie byla složkou scholastiky. Ta má tři vývojové fáze:

  1. přelom 4. a 5. stol. n. l. = doba církevních otců, patristika. Posláním bylo pojmenovat středověkou společnost a její principy a zásady. Představitelem je sv. Augustin, dílo De civitate du = O státě božím, kde společnost pojmenovává a charakterizuje ji.
  2. 9. – 14. stol. = doba velkých ideových zápasů a zrání scholastiky. Řeší se nejrůznější témata – vztah realismu a nominalismu, problematika transsubstanciace.
  3. 14. stol. – Tomáš Akvinský – myslitel duchovní, teologické a filozofické syntézy. Chtěl spojit rozum a víru a vědu a náboženství.

Univerzity

Univerzity vznikaly jako společenství učených mistrů, realizovaly lidské vzdělání.

Byly zakládány v r. 1220 v Salamance ve Španělsku; 1224 Bologna, Padova, Milán, Mont Peliere; 1256 Sorbonna v Paříži; 1345 Karlova univerzita; 1464 Jagellonská univerzita v Krakově; 1365 Vídeň; mezitím Oxford a Cambridge; 1386 Heidelberg; 1410 Lipsko.

Univerzity měly tyto fakulty: teologická, právnická, medicínská a přípravná artistická, ze které vznikla fakulta filozofická.

Učitelé bydleli se svými žáky přímo na kolejích, kde se učilo a přednášelo.

Existovaly tři akademické stupně: bakalář, magisterský titul, doktor. Doktorát teologie bylo možno obdržet nejdříve ve věku 32 let.

Je typický rozmach řádů a kongregací. Kromě linie augustiniánské a benediktinské vznikají řády další, např. františkáni, dominikáni, cisterciáci. Francouzský burgundský klášter Cluny dal popud k růstu a rozvoji řádových společenství.

Rytířství představovalo určitou společenskou ideu a styl. Rytířem se mohl stát mladý muž urozeného chování, vybraných mravů. Byl pasován, účastnil se rytířských turnajů a her.

Potulní pěvci – ve Francii trubadúři a truvéři; v Německu minesengři.

Gotika

Gotika se stala vyvrcholením středověké vzdělanosti a kultury. Je to styl zbožný, znamená vrcholnou vlnu středověké christianizace.

Dva hlavní znaky: lomený oblouk – okna – sepjetí rukou k Bohu; zdůrazňuje vertikálu. Doprovodné znaky: klenuté stropy, vícelodní řešení chrámového prostoru.

Památky: katedrály v Kolíně nad Rýnem, v Remeši, v Paříži, Miláně, sv. Štěpána ve Vídni, sv. Víta v Praze, sv. Pavla v Londýně.