Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Renesance a humanismus

Renesance a humanismu je spolu se zámořskými objevy dělícím znakem středověku a počátkem novověku = názor na život a svět. Jsou projevem kritiky vlády Karlovy a v dobách následných. Kolébkou jsou italská města, kde byla krize středověkého universalismu nejintenzivnější.

Renesance

Renesance chtěla nový životní styl nastolit renovací antických hodnot, zejména pozemského žití středověkého Řecka. Děje se to v podmínkách krize a nástupu nové éry. Je typická pro Itálii. Měla tři období:

 1. trecento: údobí po r. 1300. Vyznačuje se nástupem renesančních prvků – pozemské vyžití lidského života, ale objevují se pozůstatky a doznívání středověku, období rozporuplné a konfliktní. Cola di Rienza a Francesco Petrarca se snažili obnovit a oživit středověký systém. Karel IV. byl žádán, aby přesídlil do Itálie, ale on cítil, že už to není možné. Dante – Božská komedie – hl. motiv putování světem. Giovanni Boccaccio – Dekameron – literatura renesanční, životně-vitální, nastupují nové renesanční hodnoty.
 2. quattrocento: doba po r. 1400, doba florentská. Principy a hodnoty renesanční byly realizovány ve Florencii, kde vládli Medicejové – Cosimo I. a Lorenzo I. Medici. Renesanční kořeny zde byly velice silně zapuštěny. V 90. letech 15. stol. vláda Medicejů skončila. Girolama Sabonarola se pokusil opět nastolit středověký režim; byl katolík, asketa, ale neuspěl. Po čtyřech letech byl upálen na náměstí ve Florencii.
 3. cinquecento: po r. 1500. Renesance se promítla do umění, velké malířské projekty renesančního charakteru:
  • Leonardo da Vinci – Mona Lisa
  • Raffael Santi – Madona Sixtinská
  • Michelangelo Buonarroti – sochy Davida a Mojžíše; Stvoření světa – v lůně renesance se rodí nové umění – barokní. Soustředí se na duševní svět člověka. Tím předznamenává příští barokní tvorbu.
  • Filippo Brunelleschi – autor kupole dómu ve Florencii – předloha barokní tvorby.

Humanismus

Humanismus tvoří sesterský proud renesance. Kritizoval středověk. Do centra svého dění postavil člověka. V této době široce organizována studia humana.

Nositelé humanistických snah

 • Erasmus Rotterdamský – autor spisku Chvála bláznovství
 • Niccolo Machiavelli – autor Vladaře, objevil manipulativní metodu společnosti
 • Johannes Gutenberg – okolo r. 1450 vynalezl knihtisk
 • Mikuláš Koperník – otec heliocentrismu
 • Giordano Bruno – v r. 1600 skončil na hranici
 • Galileo Galilei – význačný fyzik a filozof