Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Třicetiletá válka

Na poč. 17. stol. konfliktní politický i náboženský vývoj vrcholí vznikem třicetileté války. Ta probíhá v letech 1618 – 1648 a řeší velký náboženský konflikt. Předcházející desetiletí k ní svou povahou směřovalo. V r. 1609 se ještě zdálo, že dojde k míru. Byl uzavřen určitý typ dohody. Po r. 1612 se ale situace vyhrocuje a v r. 1618 válka vypukne.

Toto válčení má v Evropě několik etap:

  1. válka česká 1618 – 1621 : má povahu stavovského povstání – nositeli jsou čeští stavové a vrcholí jejich prohrou 8.11.1620 na Bílé hoře.
  2. válka falcká 1621 – 1623 : falcká proto, že Španělé zaútočili do Falce, porazili ji a tato válka se stala výzvou, aby se protihabsburští odpůrci v Evropě sjednotili – stalo se tak v r. 1625
  3. válka dánská 1625 – 1629 : je organizována protihabsburská koalice – v čele Dánsko. Jejími členy byli – Velká Británie, Fridrich Falcký, vévoda Gábor Bethlen. Válečný požár se velmi rozhoří, bojuje se i na Moravě. Habsburkové v rámci záchrany do čela vojsk povolají Albrechta z Valdštejna, který útok koalice zastaví. Stává se z něj mocný politik a vojevůdce – císař ho odvolá, aby nebyl vlivnější než on sám.
  4. válka švédská 1630 – 1635 : do války vstoupí Švédové jakožto formující se a velmi mocná evropská velmoc. Švédové okamžitě zaútočí v oblasti severního Německa – k nim se přidávají Sasové, kteří v r. 1631 obsadí Prahu. K rozhodujícímu vítězství Švédů dojde v r. 1632 u Lützenu. Jejich vojevůdce Gustav Adolf zde padne, ale Habsburkové jsou opět v defenzívě – císařskému dvoru a císaři samotnému nezbude než se obrátit na Albrechta z Valdštejna, který opět zažehná porážku Habsburků. Albrecht z Valdštejna začne údajně tajně jednat s nepřáteli, proto je v únoru 1634 úkladně zavražděn v Chebu.
  5. válka švédsko-francouzská 1635 – 1648 : od r. 1635 vstupuje do války Francie. Typické je, že se válka nepoměrně rozšíří do dalších koutů Evropy – bojuje se v Nizozemí, Uhersku, Francii ale i v Neapolsku, Katalánsku a jinde. Od r. 1643 je jasné, že oběma táborům dochází síly. Jedná se o míru – zprvu tajně, potom veřejně. Je uzavřen v r. 1648 v Münsteru a Osnabrücku = vestfálský mír. Válka skončí nerozhodně.

Oba tábory si udržely pozice: Rakousko je pánem ve střední Evropě, Francie si rozšířila svá území o pohraniční oblasti – Sedan, Verdun a Alsasko. Švédsko se na základě třicetileté války stalo legitimní evropskou velmocí. Nejhůře dopadli čeští emigranti – domů se už nikdy nevrátili.