Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Katolická obnova, tridentský koncil a jeho poslání, jezuitizmus

Po velmi intenzivním nástupu reformním nastává období katolické obnovy, katolického posílení a silného duchovního nástupu. Tento jev je pro světový katolicismus velmi typický. Východiskem se stal tridentský koncil, který trval s přestávkami 18 let, tedy v letech 1545 – 1563.

Etapy tridenstkého koncilu

  1. etapa se odehrála v letech 1545 – 1548. Bylo to období koncepčních bojů o to, jak a o čem má koncil jednat. Císařská koncepce, tedy koncepce Karla V., chtěla, aby tam všechna katolická hnutí jednala společně. Katolíci chtěli jednat sami, a to z důvodu, že evangelíci byli biblisté a nechtěli od Bible ustoupit; naopak katolicismus se stavěl za písmo a tradici.
  2. druhé období datujeme léty 1551 – 1552. Zabývali se hlavně problematikou eucharistie, lidského pokání a posledního pomazání.
  3. třetí období datujeme léty 1562 – 1563. Znovu byla nastolena problematika eucharistie, ale řešily se i věci praktické, např. problematika mešní.

Největší přínos tridentského koncilu byl v tom, že posílil evropské katolické řady; po jeho skončení dojde k nástupu katolické obnovy.

Proces katolické obnovy se na přelomu 16. a 17. stol. projevoval tím, že se objevila řada vysokých duchovních činitelů: slavní papežové – Pius V., biskupové – Karel Boromejský, Paleoti v Bologni, František Xaverský, a nastoupila i slavná generace řeholníků – Karel Boromejský, Tereza z Ávily. Brzy se začaly dostavovat úspěchy. Katolická ligy v r. 1571 porazila Turky u Lepanta. Katolické řady mohutní, začíná se objevovat nová intenzivní zbožnost, nové přimknutí se k Bohu, které vyvrcholí vznikem baroka. Zakladatelem katolické obnovy je jezuitský řád, neboli tovaryšstvo Ježíšovo.

Jezuité svůj původ odvozují od Baska Ignáce z Loyoly (byl to šlechtic). V r. 1521 byl zraněn u Pamplony, dlouho se léčil. V rámci léčení začal přemítat, filozofovat a vytvořil exercias spiritualis – soubor duchovních cvičení. Dochází k jeho vnitřní proměně, stává se činitelem duchovním, vyhraněným katolíkem. V duchu nejaktivnějších katolických tendencí v r. 1540 zakládá jezuitský řád. Ten je potvrzen papežskou bulou a stává se rozhodujícím nositelem katolické obnovy. Jezuité byli velcí mužové motlitby a služby.

Jezuitství vyniklo:

  • v oblasti kazatelství
  • duchovní činnost přenášeli na veřejnost – většinou v podobě poutí a procesí (ale na veřejnosti hráli i divadlo)
  • stali se organizátory školství: zakládali hlavně střední školy a gymnázia. Gymnázium v Klatovech bylo založeno v r. 1636. Učilo a žilo se v kolejích (profesoři žili na kolejích se studenty, v Klatovech byla kolej vedle jezuitského kostela)
  • byli staviteli chrámů barokní podoby, pracovali se světlem a stínem, chrámy byly prostorné, vznikaly velmi rychle.