Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Duchovní povaha českých dějin, předslovanské osídlení našeho území a příchod prvních Slovanů

České dějiny, které trvají již 1500 let, jsou poznamenány duchovními vlivy, a to v době staré i novější. V počátcích to byl boj dvou liturgií o nadvládu nad naším územím. Při formování ranného českého státu to bylo křesťanství. Sféra duchovní i v nových dobách ovlivnila formování našeho národa. V době národního obrození to byla literatura, v 19. stol. vlivy filozofické. Věci dozrály ke sporu o to, zda povahou, smyslem českých národních dějin jsou otázky náboženské nebo sociální a národní. V rámci podrobného studia se ukazuje, že se uplatnily oba zřetele – náboženský i sociální.

Česká kotlina je po celé délce jejích hranic vymezena horami. Ačkoli jsou zde doma Češi a Moravané, kteří ji osidlovali směrem od středu k hranicím, historicky doložené počátky české kotliny jsou ve znamení jiných etnik předslovanských. V 1. stol. př.n.l. do tohoto prostoru přišli Keltové (obecně do střední Evropy a v jejím rámci do Čech). Jejich prvotním plánem bylo, že česká země se stane jejich cílovou zemí. Začali zde stavět svá opevnění = opida. Byla stavěna na strategických místech – Stradonice u Berouna, Vizovice na Moravě, sedlo nad Albrechticemi na Sušicku (902 m.n.m.). Na území Čech a Moravy se konkrétně zabydlel kmen Bójů a na Slovensku kmen Kotýnů. Podle kmene Bójů naše země dostala své jméno Boiohemum – Bohemie = Čechy. Kromě opid nacházíme pozůstatky po Keltech i v názvech řek – Labe, Jizera. Kolem roku 0 odtud Keltové mizí. Dochází ke všeobecnému ústupu Keltů ze střední Evropy. Historicky to nikdy nebylo vysvětleno. Jejich civilizace byla značně vyvinutá; zpracovávali hlavně kůže.

Po Keltech přicházejí na naše území Germáni. Germáni nechápali českou zemi jako zemi cílovou, ale jako zemi tranzitní. Jejich konečným cílem byly římské linie Limes Romanus na Dunaji a usazení se ve dvou římských provinciích Panonii a Norice. Chtěli svézt rozhodující zápas s římskými legiemi. K nám se dostal kmen Markomanů, na Slovensko Kvádové. Náčelníkem Kvádů byl Marobud. Zůstaly po nich některé názvy řek - Vltava, Sázava. Historicky je sporné, do jaké míry byly tyto kmeny vyspělé. V boji používali kruté metody. Byli nositeli křesťanských představ. Na přelomu 3. a 4. stol., kdy Germáni opanovali hlavně Itálii a Řím, se začíná uzavírat i jejich pobyt zde. Vlivem procesu stěhování národů do české kotliny přicházejí Slované z jejich pravlasti mezi Dněstrem a Dněprem. Turko-tatarské kmeny měly vliv na jejich posun. V r. 375 proces odstartoval příchodem Hunů do Evropy. Za 200 – 250 let mají na vytváření prvních obranných útvarů politických vliv Avaři. Slované dlouho před dobou českou svým životem zde vytvářejí ekonomii trvající několik stovek let. Byli to pohané – věřili v bohy, bůžky. Historickou tradicí zde vznikly představy o jejich nenásilném, klidném a jakoby plně humanitním životě. Historická logika říká, že pokud měli obstát v nelítostných bojích, museli být i oni silní a neúprosní. Jejich sjednocovací proces na území české kotliny nastal v 7. stol.