Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Duchovně společenské postavení Jana Husa ve středověku, reformní obsah jeho učení, dějinný odkaz

Jan Hus je vrcholnou postavou našich národních dějin pro své duchovně společenské postavení v českých dějinách. Zanechal reformně mravní odkaz, jehož velikost spočívá v tom, že byl kvalitní (boj za pravdu a spravedlnost), pravda vítězí. Jan Hus za svůj program bytostně ručil, dokonce i svým životem. Koherence jeho postojů v návaznosti na první reformně-kritickou tendenci v Čechách spočívá v tom, že on spojil tradici akademickou spolu s tradicí lidovou.

Narodil se v r. 1369 nebo 1371 v chudinských poměrech v jihočeském Husinci. Vystudoval theologii v Praze, v r. 1400 byl vysvěcen na kněze. Od r. 1402 začíná kázat v Betlémké kapli; na jeho kázání chodí stále více Pražanů, hlavně chudina. Stylizuje se jako bojovník za pravdu. Zprvu má podporu krále Václava IV. i arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburku – jen do doby než se Jan Hus obrátí kriticky k aktivitám papežským a než ho začnou kritizovat. Postupně ho opouští i jeho družina – Stanislav ze Znojma, Štěpán Páleč.

Situace se v Praze vyhrotila, když v r. 1409 došlo k volbě třetího papeže. Václav IV. se postavil za volbu papeže v Pizze, arcibiskup za papeže římského. Jan Hus stál na straně Václava IV. a odměnou za to Václav IV. v r. 1409 vydává na návrh Jana Husa (rektora na Univerzitě Karlově) dekret kutnohorský – tím se mění poměr zastoupení na univerzitě, cizí učenci zakládají vysoké učení v Lipsku.

V r. 1412 je organizována výprava proti neapolskému královi za spolupráce papeže. Jan Hus se staví proti, protože papež chce finance získat z prodávání odpustků. Papež vyhlásil nad Prahou interdikt – zákaz všech církevních obřadů. Václav IV. Husa také opouští. Jan Hus odejde na Královec, ale hlavně na Kozí hrádek, kde své reformní myšlenky představuje dále. Má stále více posluchačů.

Zikmund spolu s katolickou církví povolá Jana Husa na podzim 1414 do Kostnice na koncil. Je mu císařem vystaven glejt, že bude moci obhájit své myšlenky. 28.11.1414 je ale zatčen a 5.6.1415 je předvolán před koncil. Reformní program předložil ve 45 opravných článcích. Není mu umožněno, aby o nich diskutoval a dokazoval jejich pravdivost. Je žádán, aby je odvolal jako celek. Nechce tak učinit, a proto je odsouzen k smrti upálením. Katolická církev sním před smrtí jednala prostřednictvím kardinála Zabarely, stejně neodvolal – viděl v nich pravdu.

6.7.1415 je upálen, popel rozprášen do Bodamského jezera. Hus věrností pravdě dal Českým zemím a svým následovníkům příklad.