Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Mýtus 20. století jako předpoklad vzniku nacistické ideologie a následné praxe

20. století kromě toho, že přineslo obrovský rozmach intelektuální i technický, zrodilo i dva totalitní systémy, které zkrušily život občanů, nastolily nejprve národní a poté i mezinárodní diktaturu a přivedly mnoho obyvatel do tragédií včetně koncentračních táborů německých a ruských gulagů. Jedná se o ideologii a praxi fašisticko-nacistickou a bolševickou. První byla dána rasově, druhá třídně, ale dopady se příliš neliší.

Fašistické hnutí a ideologie je provenience italské. Je to rozmach a eskalace staré císařské moci římské v moderních podmínkách. Císařská moc jako by přežila a fašismus si při formování svých struktur vybral sepnuté pruty staroantické = fascé (odtud fašismus) a reprezentovali moc, sílu a vynucenou jednotu.

Fašismus této své idey zůstával věrný dokud nenastoupil nacismus, který podle ní formoval svůj korporativní stát a až mnohem později pod vlivem nacismu podlehl rasové nenávisti a antisemitismu. V rámci fašisticko-nacistické ideologie silnější roli sehrál německý nacismus, který svou povahu odvozuje od teorií mýtů 20. století.

Východiska nacismu

Nacismus měl tři východiska:

  • dávnou mytologickou tradici dějinnou německou
  • Hitlerův Mein Kampf (praktická aplikace Hitlerova hnutí včetně jeho cílů a metod)
  • Mýtus 20. století Alfréda Rosenberga, který je nejvlastnější ideologií nacistického hnutí ve 20.století

Alfréd Rosenberg je údajný Němec narozený v r. 1896 na pomezí polsko-ukrajinsko-haličském, které bylo opředeno četnými vlivy národnostními a náboženskými za spoluúčasti vlivu židovských menšin. Civilizační proces se zde utvářel zvláštně a komplikovaně. Lidé odtud pocházející (Pilsucký, Rosenberg) prošli velmi komplikovaným předivem civilizačních vlivů a přicházejí s ideologií spornou, vnitřně složitou. Rosenberg je od r. 1920 člen Nacionálně socialistické strany, stojí po boku Hitlera. Po vítězstvích německé armády na přelomu 30. a 40. let na východní Evropě se stává správcem těchto oblastí. Byl jedním ze čtyřiadvaceti obžalovaných v Norimberku a jedním z dvanácti popravených v r. 1946.

Hlavním dílo je Mýtus 20. století – vycházel z předpokladu, že dějiny lidstva, a 20. století zvlášť, jsou založeny na mýtu 20. století, podle něhož zdrojem veškeré civilizace je pouze civilizace severská (Nord-Zivilisation = Atlantis), neboť na severu existují zvláštní podmínky, civilizační prožitky se všemi tzv. civilizačními zdroji a proudy. Tato civilizace přinesla lidstvu rozhodující určení. Civilizační prožitek je podle Rosenberga dán zvláštním svitem severského slunce, které jediné člověka okouzlí a vede, dává mu rozhodující výbavu. Svit je důsledný tím, že se promítl do vlasů severských lidí – blondýni. Slunce je ovlivnilo nejen fyziologicky, ale i psychologicky, lidsky. Civilizace se odsud rozšiřovala na jih po mořských cestách, po ruských cestách na východ – setkáváme se s ní v reliéfech egyptských, mezi Berbery a některými jinými národy. Antickou civilizaci, hlavně řeckou, považuje zvýrazněně za odkaz nordické civilizace (Apolon – normandský původ, dcera Diova, protože má v Homérově pojetí modré oči). Za antiseverské považoval Dionýsa a některé obyvatele blízkovýchodní. Římané – uplatnila se také idea severské civilizace, odmítá Etrusky a jejich působení. K neseverskému míchání krve začalo docházet, když došlo k prvnímu sňatku mezi patriciji a plebejci. Odmítá křesťanství pro jeho slabost, poddajnost, touhy po milosti, nepřijímá odpuštění.

Formuluje několik zásad této civilizace:

  • norvická civilizace je jediná civilizace, která po Evropě a světě roznášela světlo poznání
  • její příslušníci jsou vysocí, urostlí, štíhlí lidé s blond vlasy a modrýma očima
  • hlavní silou je síla, nepoddajnost a rozhodnost, boj
  • odmítá milost, smíření,odpuštění, křesťanskou pokoru
  • je vyhroceně antisemitská, kromě severských lidí jiné části populace nepřijímá a zvláště nenávidí židovské národy
  • opírá se o odhodlanost a věrnost jedince; vysoce positivní vztah k norvické rase a nesmířlivý vztah k jejím odpůrcům.

Nacistická třetí říše tato východiska včlenila do svého politicko-ideového základu a pokusila se na nich vybudovat tisíciletou říši, která ovšem trvala jen dvanáct let.