Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Doznívání revolučních událostí let 1848 – 49, Bachův absolutismus

Na přelomu let 1848/49 dochází uvnitř Rak k doznívání revoluční situace. Nástup Františka Josefa I. 2.12.1848, nechal se korunovat v Olomouci v arcibiskupském paláci. Byl teprve 18-ti letý; vládl 68 let. Byl snaživý, s tendencí být výborným úředníkem; není to pravý vládce, ale správce. 7.3.1849 je rozpuštěn kroměřížský sněm. K utlumení revoluce dochází i proto, že v noci z 9. na 10.5.1849 je odhaleno májové spiknutí v Praze, v čele Josef Václav Frič. Na léta uvězněni.

13.8. je rakouskou armádou zlomen poslední odboj uherských vzbouřenců u Vilagose [vilagoše]. Generál Radecký pacifikuje italský sever. Rakousko tak obstojí v revolučním klání.

Počátek 2. pol. 19. stol. přinese oživení a rozmach – r. 1850 vytvořena obchodní a živnostenská komora, dán do provozu telegraf, začínají se uplatňovat poštovní známky, poštu vozili postilioni. Rakousko se rozhodlo situaci řešit mocensky politicky – císař František II. jmenoval vládu v čele s Kübeckem, 31.12.1851 vydala silvestrovské dekrety – ustaven nový režim na čele s ministrem vnitra Alexandrem Bachem. Nastává desetiletá éra bachovského absolutismu = diktatury. Byla založena na státním policejním systému, 600 000 členné armádě, rozvinuté administrativě. V r. 1855 Rakousko uzavře konkordát [dohoda mezi vládou a papežem o postavení církve v Rakousku a o vzájemných vztazích mezi státem a církví] s katolickou církví – pověřil je výkonem kontrolní služby – hl. ve školství (u nás vikář Kinecký; hl. inspektorem nad klatovským gymnáziem byl jihočeský biskup). Bachovský absolutismus zavedl i dozor nad nepohodlnými osobami – Palacký a Riegr se musí vzdát aktivit. Štúr žije v Modré u Bratislavy pod policejním dozorem. Havlíček byl zatčen a odvezen do Brixenu (J Tyroly). Vzemi fungovala tuhá cenzura – byly zakázány Havlíčkovy Národní noviny, do r. 1851 mohl v Kutné Hoře vydávat Slovan. Vycházely pouze Pražské a Moravské noviny a odborný časopis Živa. Vycházely knihy: 1853 – Kytice, 1855 – Babička, 1855 se vrací Frič z vězení a vydává almanach Lada Niola.

Školství

Od r. 1849 byla čeština vyučovacím jazykem – v r. 1852 nařízení zrušeno. Dochází k technickým úpravám – filozofická fakulta. Na Karlovu univerzitu nastoupili Václav Vladivoj Tomek nebo Erazim Vocel.

V květnu 1858 pod Nerudovým a Hálkovým vedením vychází almanach Máj. Rakousko si nechalo statut podunajské velmoci do konce 50. let.