Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Úloha mnišství ve staré církvi, askeze, vznik dvou základních řeholních linií

Od počátku křesťanské církve, když se začala institucializovat, vznikal uvnitř zajímavý proud, důraz na větší a hlubší její duchovní zabarvení a její intenzivnější spojení s Kristem. Tento proud , který představuje naprosté oddání Kristovým duchovním myšlenkám i za cenu askeze se nazývá mnišství. Tito lidé se rozhodli vzdát osobního života, veškerých jeho výhod včetně peněz a oddat se myšlence lásky a zbožné víry. Žili velmi specificky.

V rámci katolictví byli přijímáni a do katolických struktur plně začleňováni, i když mezi dalšími větvemi křesťanství jejich postoj probouzel odpor a kritiku – největším kritikem byl Martin Luther (než se oženil, byl Augustinián). I další kritici byli obviněni z toho, že se vydělují, duchovně i fakticky individualizují a tím odmítají odpovědnost za věci veřejné, záležitosti společenské. Katolictví na řádovou linii hledí jako na oblast zvláštní svobodné duchovní volby – berou mnichy pod svá ochranná křídla, ale tito mniši jsou pod vedením místního biskupa. V čele kláštera stojí opat, který ale spadá pod biskupa (Praha – nadřízeným kardinál Vlk).

Mnišství se vyvíjelo tak, že v první etapě vznikal monachismus = poustevnictví. Ve druhé etapě začali mniši žít v kolektivitě = cenobitství.

Zakladateli mnišství jsou:

  • Sv. Antonín - pocházel z Egypta, byl to muž velkého charismatu. Nejprve žil na poušti a pak ve skalnatých místech na toku Nilu. Byl programovým průkopníkem mnišství, z jeho síly čerpali další. Je to postava legendární – dožil se 105 let.
  • Pachonius – během svého života vykonal cestu od poustevnictví k cenobitství. Nejprve žil sám a pak založil klášter v Tavenisi – pochopil, že život v řeholní komunitě je silnější.

Zvláštní mnišství se zrodilo v Anglii. Křesťanství se zde formovalo prostřednictvím Irska (skocia minor) a Skotska (skocia major). Mnišství mezi starověkem a středověkem vykvetlo natolik, že britští mniši přicházeli do Evropy – Kolumbán mladší. Na konci 6. stol. se v evropských podmínkách stávali zakladateli mnišských řádů, klášterů a později kongregací. Přišli opravdu jako poustevníci. Založili např. klášter v Regensu.

Rozhodujícími řeholníky jsou:

  • Augustin Aurelianus – slavný theolog na přelomu staré a střední doby, znalec tehdejšího theologického poznání a biskup, který založil Augustiniánský klášter v Hipo (v Africe). Napsal první augustiniánskou řeholní zásadu = řeholi, která je založena na dvou principech - modlitbě a přemýšlení (kontemplaci), na principech duchovní spirituality. V duchu této linie se rozvíjí v Evropě a ve světě.
  • Sv. Benedikt – původně se pokoušel žít jako poustevník v údolí Subia v Itálii. V r. 529 přichází na Monte Casino (hora stojící uprostřed údolí na Via Apia). V r. 532 tam založil benediktinský řád. Napsal jeho řeholi, která je založena na ore et labore = modlitba a práce. Benediktýni intenzivně pracují a modlí se. Tento řád se stal přitažlivým a rozšiřoval se tak do Říma a ostatní Evropy – např. Degendorf, Praha …

Po celá staletí obě řádové linie v Evropě přežily, nové řády se do nich včleňovaly. Řádový život nevymizel ani dnes. Nelze ovšem porovnávat ČR s okolním světem. Nacházejí se muži i ženy, kteří do řádu vstupují.

Do řádu se vstupuje prostřednictvím noviciátu – člověk je dva roky v řádu na zkoušku, pak složí věčné sliby, které mají podobu svatby. Je to smlouva s církví a Kristem, která je naprosto trvalá a může ji ukončit pouze smrt.