Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

České země ve 20. letech 19. století a 2. etapa národního obrození

20. léta v českých zemích se odehrávají ve znamení Metternichovské vlády. Klement Metternich se snažil uplatňovat zásady Svaté aliance – dbal o to, aby zde byla nerušená vláda habsbursko – lotrinského rodu. R. 1819 nechal v Karlových Varech vydat soubor dokumentů, které se stavěly proti stávkám a odbojové činnosti. Metternichovský absolutismus spočíval v tom, že zde byl konflikt politický i personální mezi Metternichem a knížetem Kolowratem. Kolowrat byl v letech 1809 – 1825 purkmistrem, na další dvě desetiletí se purkmistrem stal hrabě Chotek, který se stal i budovatelem Prahy – výstavba pražských ulic, náměstí, Chotkovy sady, terasovité zahrady. Byl to významný muž politického života.

Obyvatelstvo se v celém rakouském soustátí se zvýšilo ze 30 na 40 milionů a počet českých obyvatel dosáhl čísla 5 – 6 milionů.

Začala se intenzivně rozvíjet průmyslová základna, její technické předpoklady. Dělo se tak hl. v Čechách – vzdalovaly se hl. oblasti uherské. V r. 1815 je vyvinut parovůz, 1817 paroloď, v letech 1824 – 1827 bratranci Veverkové zhotovili na prachaticku ruchadlo – důležité pro zemědělství. R. 1825 byla poprvé dána do provozu koněspřežná železnice mezi Českými Budějovicemi a Lincem (stavěla se v letech 1824-1832).

Nastává rozmach i dalších oblastí: 1825 založena první česká spořitelna, 1827 první česká pojišťovna. Přelomem projde muzejnictví – v r. 1818 vzniká Františkovo muzeum v Brně, 1848 České královské muzeum a 1854 – 1919 Muzeum království českého.

Školství bylo stále na stejné bázi – vychovávalo oddané katolíky a Rakušany. Prošlo organizačními změnami – od r. 1816 (1848)se na gymnáziu vyučovalo v češtině, 1799 je založena malířská akademie = Akademie výtvarných umění, 1806 Česká škola polytechnická, 1811 konzervatoř v Praze.

Druhé obrozenecké generační úsilí – v čele Josef Jungmann. Základní ideou bylo dokázat, že český jazyk a česká kultura jsou rovnocenné s ostatními kulturami a jazyky evropskými, že obrození je završeno.

Vznikají Jungmannovy překlady, Česko – německý slovník; známé, ale nezdařené pokusy o vznik nových slov (čistonosoplena = kapesník).

Objevení rukopisů Zelenohorského a Královédvorského – posláním bylo dokumentovat tradici a dlouhodobost staré české kultury a literatury.

Roli hrála i myšlenka všeslovanská, panslavismus – u básníků Kolára, Čelakovského (redukoval ji na Rusko).

Doba proběhla ve znamení biedermaierů – orientace na rodinný klid, uspořádané poměry, na detail, příjemný rodinný koutek.