Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

České země na počátku 19. století

Za 200 let vývoje od doby bitva na Bílé hoře se ČZ proměnily. Hl. tématem polit. života byl napoleonismus a vztah ČZ k němu. ČZ s ním zpočátku příliš do styku nepřicházely, spíše prostřednictvím rak. armády.

2.12.1805 proběhla u Slavkova bitva tří císařů, kde Napoleon vyhrál a důsledky napoleon. hnutí dopadly na Rak. a ČZ. František I. se musel vzdát císařského titulu – pouze Napoleon chtěl být císařem. V r. 1806 formálně zaniká Svatá říše římská národu německého a ČZ jsou hl. ekonomicky povinovány podílet se na finančních potřebách protinapoleonského boje. Střety probíhaly dále – bitvy u Aspernu a Wagramu v r. 1809 a následný Vídeňský mír. Velmi agilní politika Mettrenichova se snažila neutralizovat napoleon. výboje i politikou diplomatickou a sňatkovou ? v r. 1810 druhý sňatek Napoleona tentokrát s dcerou Františka I. Marií Luisou.

V Čechách se napoleonově politice velkého ohlasu nedostalo hlavně ze dvou důvodů:

  1. v Čechách nebylo ono vzplanutí pro Napoleonův postup
  2. Češi za 200 let přilnuli k dynastickým principům rakousk monarchie a postupně se z nich stávali čeští Rakušané. Ve 30. – 40. letech vyústí austroslavismem – otcem Palacký.

Obyvatelstvo

Rakousko kolem r. 1800 čítalo necelých 30 milionů obyvatel a Češi se podíleli 4 miliony obyv. České obyvatelstvo a Čechy uvnitř Rak. patřily k nejvyspělejším částem. Šlechta – její vymezení nebylo dáno vlastnictvím statků, ale jejich zapojením do administrativy – byli to vysocí úředníci – čerpali z toho výhody a moc.

Zemědělci: zemědělský způsob obživy byl stále důležitý, jejich pozice se zlepšila – nežili již jako nevolníci, na druhé straně zatím v celém Rak. nebyli vyvázáni z robotní povinnosti – tížilo je to.

Tvořící se inteligence a vznikající měšťanstvo: nacházeli se v rozporuplné situaci – uctívali nové rodící se evropské hodnoty, ale na druhé str. sami přilnuli k rakušanství.

Zemědělství

Zemědělství ve středoevropských poměrech bylo nemálo problémové – nestačilo plně uživit tehdejší obyvatelstvo a jen díky tereziánským reformám jsme se vyhnuli přímému hladu, ale i tak se konaly různé experimenty, kdy místo pšenice a žita se pěstovaly brambory, protože náklady na ně byly jednodušší a tato plodina byla schopna zabezpečit alespoň zákl. obživu.

Průmysl

Průmysl v té době nebyl rozvinutý, ale přežívala manufakturní výroba. Z jednotlivých druhů bylo zakořeněno textiláctví, sklářství – hl. na Šumavě a po Napoleonově kontinentálním systému se zakládaly cukrovary.

R. 1811 dochází k finančnímu krachu, byl vydán finanční zákoník a v r. 1816 byla založena Národní banka ve Vídni.