Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Revoluční rok 1848 v Evropě

Léta 1848 – 1849 jsou revoluční dobou v E, protože ačkoli se nepodaří jejich ideály zcela naplnit, přesto tento čas v E přinese systémovou změnu – ukončí dobu pozdního feudalismu, nastupují kapitalistické vztahy. Na celém evrop. kontinentě změny nenastávají stejně, ale každá země svým národním podílem přispěla ke vzniku revolučních událostí.

Švýcarsko

Proces liberalizace ve Švýcarsku byl v průběhu r. 1847 a na poč. r. 1848 dokonán a Švýc. sloužilo jako výzva pro změny v okolních zemích = bylo nositelem pokroku a proměn revoluč. událostí.

Itálie

Také v Itálii pokračovaly revoluč. snahy – v čele Giuseppe Mazzini a Giuseppe Garibaldi. Předpoklady Vlachů byly složité s ohledem na trvalý rakouský zájem na I. Povstání v r. 1848 začalo na Sicílii, přeneslo se do J I a také neapolský král stál na str. povstalců a lze ho považovat za jednoho z nositelů revoluč. snah italských. Proces revoluce se nerozšířil po celé I – jeho zákl. překážkou byl papežský stát a na S I rakouský zájem včetně dislokace rak. vojska. Italové si museli 23 let počkat na sjednocení své země.

Francie

Francii je nutno považovat za hl. zemi revoluč. aktivit a iniciativ. Iniciativa přicházela z Galské oblasti – byla nejsilnější a nejvíce činorodá – dáno nejen tradicemi vývojovými, ale i tím, že na sklonku r. 1841 byl ve F nedostatek věcí, bída a v rámci F se připravovala volební reforma. 22.2.1848 se měly po celé zemi konat bankety = forma národních slavností, které byly z ekonom. důvodů zakázány. Francouze to ještě více popudilo ? 25.2.1848 svrhnou orleánskou dynastii a vyhlásí republiku. Zřízeny národní dílny – plat za odměnu za jejich revoluční úsilí. V květnu 1848 se schází francouzské národní shromáždění, výkonný národní výbor zruší dílny ? F je na okraji revoluč. úsilí. Ve dnech 23. – 26. 6. 1848 postaveny v Paříži barikády – studenti a dělníci. Revoluce byla potlačena. 2.12.1848 je franc. prezidentem zvolen Ludvík Bonaparte – v r. 1851 si nechá pravomoci prodloužit na dalších 10 let. V listopadu 1852 se prohlásí a přijme titul Napoleona III.

Německo

Vztahy v německých zemích - stále rozdrobené území na čele s Pruskem a Bavorskem.

Prusko

V Prusku 19.3.1848 vzniklo všeobecné povstání – v Berlíně barikády na což pruský král reaguje politickým ústupem, zrekonstruuje vládu, potlačí revoluci a ministry se stávají i liberálové. Na jaře 1848 jednání frankfurtského parlamentu – František Palacký se jednání odmítne zúčastnit. Na podzim 1848 pruský král zjistil, že v E nastává odliv revoluce, odvolává liberály z vlády a pruský výkonný orgán monarchizuje. N zůstane v půli cesty – není přijata nová ústava, nepokročí proces sjednocování zemí a Fridrich IV. se cítí jako panovník Pruska pevný a jistý.