Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Reformy Marie Terezie a vláda Josefa II.

Reformy jsou výrazem osvícenské doby 2. pol. 18. století, v jejím rámci vznikají a jsou osvícenským myšlením plně ovlivněny. Tvoří charakter a ráz především vnitřní politiky Marie Terezie a následně i osvícené vlády Josefa II.

Reformy jsou nikoli tématicky, ale časově odlišeny rokem 1749, kdy dojde k centralizaci vnitřní správy Habsbursko – Lotrinské monarchie.

Mezi reformy patří: měnová reforma, sčítání lidí, označování domů. Je vytvořen tereziánský katastr, který přinesl soupis poddané půdy. R. 1749 je zlomovým, protože Marie zruší jednotlivé národní kanceláře v Čechách a v Uhrách, správu a moc centralizuje do Vídně – germanizuje ji. Vytvoří společný orgán directorium in publicis et cameralibus = ústřední řízení věcí politických a ekonomických v zemích českých a rakouských., orgán, který centralizuje řídící složky v Rak. Druhý řídící subjekt je oberjuristikstell = hl. soud a národní možnosti zemí jsou limitovány a potlačeny. Doprovodně zřízena Zemská komora – doprovodný orgán ministerstva zahr. R. 1773 – zrušení jezuitského řádu – zvláštní jev, protože Marie ruší řád, který se postaral o katolický profil Habsburků. Rušení jezuitských škol – v r. 1774 vydán všeobecný školní řád, který nově organizuje rakous. školství. Marie vydala i robotní patent – změkčoval nevolnickou normu.

Rostoucí konflikty mezi selským obyv. a vládní moci – hl. v SV Čechách v obl. Rtyně. R. 1775 střet vzbouřených rolníků u Chlumce nad Cidlinou – rozprášeni. Obnovené, ale sporadické útoky Fridricha II. ve Slezsku 1778 – 1779 ? Těšínský mír – pro Marii nevýhodný, přisoudil jí získání tzv. Inské čtvrti. Marie byla znamenitá panovnice, která se synem přivedla Rak na práh modernosti.

Josef II. – prvorozený syn, bratr Marie Antoinety. Císařem jmenován už v r. 1764, popř. 1765. Na český trůn nastoupil na léta 1780 – 1790, prohlubování a rozšiřování osvícenských reformních programů Marie Terezie.

  1. 1781 – patent o nevolnictví: je zrušeno, lidé si svobodně vybírají, kde chtějí žít, pracovat a oddávat se; ještě ale stále byla robota.
  2. 1781 – toleranční patent: zrovnoprávněna všechna náboženství. Josef II. přistupoval k dalším reformám – jedná s papežem Piem VI. Zaměřil se na školství a na řády – omezil je, ponechal jen ty, které přímo sloužily společenské praxi – pracovali ve školství a zdravotnictví.

Nové uspořádání krajů: i Klatovy krajským centrem, byl zde krajský úřad.

Závěr vlády Josefa II. – na konci 80. let bitvy s Turky, generál Laudon v boji o Bělehrad.

Počátky národního obrození

Hrabětem Kinským založena Královská společnost nauk. Začíná se rodit první obrozenecká generace – kolem Krameriovy České expedice. Druhá fáze – bezejmenní čeští kněží a učítelé – na venkově. Hl. boj o jazyk, o jeho obnovení a oživení. První pokusy bohužel v němčině. Boj o jazyk a první generace: Josef Dobrovský, pomáhají mu další – historik Gelasius Dobner, F. M. Pelcl, básník Antonín Puchmajer, bratři Thámové a Prokop Šedivý.