Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Vláda Marie Terezie

Osvícenskou panovnicí v Čechách a v Rakousku po císaři Karlu VI. je jeho nejstarší dcera Marie Terezie 1740 – 1780. Marie Terezie představuje přechod Rak. a v jeho rámci i českých zemí od dob barokních k časům osvícenství a nové orientace rakouského Habsburského nadnárod. společenství přestává být pouze Habsburským. Sňatkem s Františkem Štěpánem Lotrinským vévodou toskánským se stává Habsbursko – Lotrinským.

Vláda Marie Terezie měla dvě rozdílné stránky:

  • vnější politika dostala podobu boje o rakouské dědictví a někdy se jim nepřesně říká "tereziánské války".
  • vnitřní politika přinesla v duchu osvícenských myšlenek spoustu reforem včetně posílení germanizace země. Marie Terezie hájila své dědictví po otci.

Tereziánské války

Tereziánské války vznikly proto, že Karel VI. měl pouze dcery – nástupkyní se stala nejstarší dcera. V r. 1713 Karel VI. nechal stvrdit pragmatickou sankci v níž se sousední státy zavázali, že budou respektovat i dceřinné nástupnictví na rak. trůně. Po nástupu Marie ho přestali respektovat a vytvořili koaliční uskupení, které vytáhlo do boje proti rak. državám v podobě slezských válek a v podobě války sedmileté.

Slezské války

Slezské války měly dvě etapy: 1740 – 1742 a 1744 – 1745. Název proto, že rozhoduj. místem zájmu bylo Slezsko.

  1. etapa začala v prosinci 1740 – pruský král Fridrich II. se vypravil proti Marii. Na jaře 1741 bitva u Molvic – Fridrich vítězí. V r. 1742 bitva u Chotusic – ve prospěch Marie Terezie. Je uzavřen Vratislavský mír. Proti Marii vyrukovali i Bavoři – vévoda Karel Albert a polský král August II. – v r. 1742 začala české země z velké části ovládat bavorsko – francouzská koalice, Moravu a Slezsko ovládli hl. Prusové. Marie v té době stála na prahu svého mocensko – politického pádu, ale na její straně zůstala uherská šlechta; Češi se k ní stavěli negativně, Marie ovšem doceňovala význam českých zemí a v r. 1743 se nechala korunovat českou královnou.
  2. etapa – rak. armády jdou od porážky k porážce -> museli začít jednat o míru. Mírové podmínky byly dojednány již v r. 1745, mír je definitivně stvrzen až v r. 1748. Princip míru: zahr. nepřátelé si nechali území, která získali. Její muž je potvrzen jako rak. císař, ona používá titul císařovna jen jako jeho manželka.

Sedmiletá válka

Sedmiletá válka měla dvě etapy:

  1. prusko – saský konflikt: Rakušané do bojů vstoupili sekundárně. Prusové v r. 1756 zvítězili u Lovosic, pak u Štěrbohol u Prahy (odtud děli stříleli na Prahu). Rakušané našli výborného velitele generála Dauna – v r. 1757 zastavil Prusy u Kolína, v r. 1758 u olomoucké pevnosti.
  2. etapa od r. 1759: souvisela s dalšími rak. válečnými aktivitami a jiných velmocí. Je jednáno o mírových podmínkách, mír je uzavřen v Hubertsbergu v r. 1763. Výsledek míru - rak. území vyšlo z válek okleštěné, ale dynastie rakousko – lotrinská si moc udržela. Z hlediska klatovska Marie ztratila vnější pás Šumavy – hranice s N nejde po Javoru, ale po Ostrém.