Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Vídeňský kongres, ponapoleonské uspořádání Evropy, vytvoření Svaté aliance

V r. 1804 se ve Vídni schází Vídeňský kongres vítězných národů nad Napoleonem. Jedná se o uspořádání života po Napoleonově porážce. Výjimkou je, že jednání musí být v r. 1805 obnoveno – oproti předpokladům se Napoleon znovu ujal moci (stodenní císařství).

Výsledky ponapoleonského uspořádání

Francie

Francie ztratila Alsasko – Lotrinsko; provedena restaurace Bourbonů; byly jí předepsány reparace ve výši 700 000 tehdejších franků.

Velká Británie

Velká Británie rozšířila svá území o Helgoland (ostrov mezi Dánskem a Velkou Británií), Cejlon, Maltu a Krétu.

Prusko

Prusko zabralo Sasko, Porýní, Vestfálsko a zbytek Poznaňska.

Rakousko

Rakousko území rozšířilo o Lombardii a Benátsko; upevnilo své pozice v S Itálii.

Rusko

Rusko se přivlastnilo Besarábii a Finsko (od těch dob měli tendenci Finsko ovládat).

Itálie

I přes krutou Napoleonovu nadvládu byly zisky Itálie mizivé, stále zůstala rozdělena na S I (Rakušané) – až k Pádu, papežský stát – Stř I, na J I rozhodující roli sehrálo Neapolsko. Rakouská armáda chtěla právo ovládat nejen Severní Itálii, ale i kontrolu značného území Itálie vůbec.

Švédsko

Švédsko se dočasně spojilo s Norskem

Nizozemí

Nizozemí bylo opětně spojeno s Belgií

Svatá aliance

Ruský car, rakouský císař a pruský král spolu uzavřeli Svatou alianci – hl. představitelem byl rakouský kancléř Metternich. Jednalo se o spojení trůnu a oltáře – v duchu katolických náboženských zásad mělo udržovat klid a mír v Evropě, neměnnost poměrů a konzervovat dosažený vývojový status.

Napoleonské války, jejich průběh a důsledky a vznik Svaté aliance dodávají Evropě dobové klima, které má tyto znaky:

  • doba restaurací jednotlivých národních monarchií na čele s francouzskými Bourbony
  • doba kvietismu = pojmenování pro mírový stav (neprotivení se zlu násilím)
  • doba přinese pro evropské národy větší míru svobody a od 20. let se rozhoří národně – obrozenecký proces evrop. národů.
  • po vlně osvícenství, které připravovalo franc. revoluci zde do života evrop. národů vstupuje romantismus. Rozhosťuje se velmi široce a ve 20. letech a později dostává významnou podobu hnutí literárního. Na Z literární romantismus má podobu literárního světoboru – představitelem Byron; na V ruská literatura – hodně krizí

Rozmach Německa

Vedle Pruska do života evropského vstupijí i další oblasti v Německu – kolem Jeny iniciativa německé mládeže a další. Začíná se sjednocovat Bavorsko za vlády vévody Ludvíka 1825 – 1848. Je překonána tradice řezenská (Řezno bylo hl. městem) a novým hl. městem Bavorska se stal Mnichov (vznikl seskupením několika vesnic) – postupně z něj vyroste metropole velmi bohatá, svébytná. Za Ludvíkovy vlády se velmi rozvíjí, ale jeho příští historie je nejen slavná, ale i smutná – byla zde podepsána Mnichovská dohoda - spoluzpůsobila vznik 2. světové války.