Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Napoleonské války

Francouzská bourgondská moc na tom na jaře 1796 byla stejně jako v r. 1792. Dochází ke střetu mezi Rak. a F. F chce rychle vyhrát a povolala do čela vojsk zkušeného vojáka – Napoleon Bonaparte. Ten se osvědčil v boji proti royalistům, bránil velkou franc. revoluci. Byl malý, sporý, prudérní a rozuměl vojenskému řemeslu.

Obranu Francie řešil útokem: v r. 1797 vpadl z Francie do Severní Itálie, tam oslabil panství rakouské, stal se pánem S Itálie a zavedl tu přísný, krutý režim. Itálie žila z napoleonského komplexu řadu dalších desetiletí.

Přes Egypt a Sýrii pochodoval na Východ, cílovým místem byla Indie, ale v Sýrii byl odražen a zavražděn. Rusové pod vedením Suvorovovým ohrozili napoleonské pozice a průsmykem sv. Gotharda vpadli proti jeho pozicím v Itálii – jeho pozice velmi ohrozili. Napoleon z toho získal určitý politický profil. Když proti F stojí tak velký nepřítel, musí být Napoleon 9.11.1799 prohlášen na vyšší místo – doživotní konzul. Do svých rukou tak soustředil absolutní moc.

Na poč. 19. stol. v r. 1802 uzavřel dočasný mír s Velkou Británií, porazil Rakousko a Rusko; dočasně vystoupil ze společné koalice. V r. 1804 se Napoleon prohlásil císařem, tím se naplnil jeho dlouhodobý cíl. V r. 1805 opět bojuje – prohraje v námořní bitvě u Trafalgaru s admirálem Nelsonem. 2.12.1805 se uskuteční bitva tří císařů u Slavkova, kde bojují proti Napoleonovi Rakušané a Rusové.

Významný předělový rok je 1806 – Napoleon vyhlásí kontinentální blokádu, to způsobí izolaci VB, zákaz dovozu britského zboží do E. Dal dohromady jihoněmecký spolek knížat. Bojuje proti Prusku a přinutí rak. císaře Františka, aby se vzdal císařského titulu. V tomto roce formálně zaniká Svatá říše římská.

V r. 1807 je uzavřen tylžský mír s Ruskem a Pruskem. V r. 1808 intervenuje ve Španělsku, protože se mu zdálo, že Špaň. nedodržuje kontinentální systém. V r. 1809 se napoleonské války rozhoří na půdě RAK – Wagram a Aspern. Od r. 1812 začíná útok do Ruska, opět si myslí, že Rusko nedodržuje kont. systém. Napoleon vítězí u Borodina a postupuje směrem do Moskvy. Ta je vypálena a zničena. Vrací se zpět spálenou zemí. U Bereziny jim nadběhne ruská armáda – nový velitel Kutuzov. Napoleon je poražen a ustupuje. V r. 1813 je dohoněn u Lipska, v bitvě národů proti němu bojují Rusové, Rakušané, Prusové a Švédové – velitel švédský kníže Bernant. Napoleon prohrává, v březnu 1814 je dosažena Paříž, Napoleon je sesazen, uskuteční se restaurace Bourbonů. Napoleon vyvezen na ostrov Elba. V r. 1815 se vrací do Paříže ke „stodennímu císařství“. Opozice je dobře semknuta a 18.6.1815 svede s napoleonskými vojsky poslední vítězný boj u belgického Waterloo. Vojevůdce Arthur Wellington Napoleona definitivně porazí, je vyvezen na ostrov sv. Heleny, kde v r. 1821 umírá.