Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Vznik USA

Vedle ostatního koloniálního panství i obl. Severní Ameriky spadala do britského vlivu. VB se po r. 1763 domnívala, že celý AM kontinent začlení do svého koloniálního panství – vývoj šel jinak a v nemalém konfliktu s brit. zájmy.

Na území příštích Spojených států amerických vzniklo několik oblastí – Virginie, Nová Anglie – na S, Nový Amsterodam – změněn na New York (od r. 1788 státem USA). Angličtí kolonisté v AM se začali etablovat jako společenské etnikum – místní indiánské obyvatele za mnohdy nedůstojných podmínek zatlačovali na Z a využívali bohaté nerostné a územní možnosti USA. Zakládali plantáže bavlníkové, tabákové, rýžové. Kolonie v soutěži s indiánským obyv. nesmírně bohatly – první a rozhodující důvod, proč se VB nechtěla kolonií vzdát, a proč se chtěla podílet na jejich bohatství – tato tendence zesílila v r. 1763, kdy se Britové pokouší AM britanizovat. Postupují revolučním způsobem tak, že na angl. kolonie uvrhnou bezpočet cel, daňových opatření a kolkovou politiku – ten přístup přeženou – mezi AM kolonisty vznikne odpor, bouří se hlavně od chvíle, kdy dochází k zákazu osidlování půdy na Z od Elegenu.

Britové musí přístup zmírnit, provézt opravu svých tvrdých opatření a VB nechává daň pouze na čaj – ale to byl produkt zásadní. V r. 1773, když lodě přivezou do Bostonu čaj, bývalí angl. kolonisté ho nahází do moře – tím se situace mezi kolonisty a Brity vyhrotí a spěje k roztržce. Sice v r. 1774 došlo ve Filadelfii k jednání o tomto stavu (= kontinentální kongres), ale když Britové mezitím zrušili ústavu jedné AM osady, tak v r. 1775 vznikne ozbrojený konflikt mezi britskou armádou a kolonisty, kteří jsou vedeni Georgem Washingtonem.

Od tohoto konfliktu jde přímá cesta ke 4.7. 1776, kdy 13 brit. kolonií vyhlásilo svou nezávislost a dalo tak vzniknout USA (= Unie spojených států amerických). Prvním prezidentem se stal Georg Washington.

Došlo i ke vzniku listiny Prohlášení o nezávislosti – je první ze dvou slavných dokumentů, má dva body: 1. člověk se rodí jako svobodný a 2. lidé si vládu volí a ustavují, není a nesmí jim být dána shůry.

Zpočátku to USA mělo těžké – v srpnu 1776 britská armáda zasáhla a armáda kolonistů prohrála, a to z důvodu, že jejími členy byli farmáři – v srpnu sklízeli úrodu a nebojovali. Odpor v USA se musel zorganizovat. V r. 1777 armáda USA poprvé zvítězí nad Brity u Saratogy – za podpory F, ta se domnívá, že porážkou Britů se otvírá cesta k opětovnému získání Kanady. Zprostředkovatelem francouzské pomoci byl Thomas Jefferson – autor Prohlášení o nezávislosti.V r. 1781 došlo k porážce Britů u Yorktownu.

V letech 1782 – 1783 probíhala mírová jednání, USA jsou Brity uznány jako samostatný stát; je přijata Ústava – definuje USA jako konfederaci – to se neosvědčí. V září 1787 je přijata nová Ústava – USA je unií. Nejvyšší výkonná moc je v rukou prezidenta – je volen na čtyři roky, mají tajemníky; moc zákonodárnou má kongres a nejvyšší soud má moc soudní. USA je největší velmoc všech dob. V USA je velká demokracie, která se osvědčila v době světových válek.