Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Anglie v 18. století a dotvoření její koloniální moci

18. stol. v Evropě přineslo nástup moderního věku, ale také přivodilo i některé politické a mocenské změny a nový rozmach koloniální soustavy. Evropské kolonie stále více pronikaly do světa. Finanční, průmyslová a zemědělské revoluce, ale také důsledný politický boj o španělské, polské a rakouské dědictví (to mělo podobu tereziánských válek).

V 17. stol. stálo proti sobě Španělsko a Nizozemí – tvořily vrcholy civilizačního vývoje. V 18. stol. jsou vývojovými hroty Anglie a Francie – jejich vývoj jde odlišně, proto nejsou bez vzájemného vnitřního konfliktu, napětí je v zákulisí evrop. vývoje. Politika má ten rozměr, že obě velmoci usilují o dotvoření a co nejrozsáhlejší zvětšení své koloniální soustavy.

Anglie v 18. století

Po r. 1688, kdy do čela přichází Vilém III. Oranžský, se Anglie rozvíjí jako konstituční monarchie – to je dáno především listinou Prohlášení práv z r. 1689 – zaručuje moderní konstituční práva. V Anglii se začíná ustavovat charakter konstituční moci – angl. vláda je orgánem výkonným, parlament zákonodárným a král je odsunut na kolej reprezentanta režimu a moci, jehož pravomoci jsou ryze formální. Tento stav ve VB trvá dodnes.

Politický život země se opírá o aktivitu dvou stran: toryové - konzervativci a whigové - radikálové. Politické struktury fungovaly tak, že strany se střídaly ve vládní odpovědnosti. Až později vznikla nová strana Labor party.

R. 1707 bylo potlačeno povstání ve Skotsku – bylo definitivně připojeno k Anglii, od tohoto roku se datuje vznik Velké Británie. Dále nastal problém nástupnický – zemřel britský král a bylo potřeba zvolit nového. Po dlouhých poradách šlechty padla volba na syna dcery Fridricha Falckého, který žil v Německu v Hannoveru. V r. 1714 odchází král Jiří I. do VB a tím ve VB nastupuje hannoverská dynastie. Počátky jeho vlády byly problematické – Jiří byl cizinec, neuměl ani pořádně anglicky a tak za něj vládl po 20 let, tedy v letech 1721 – 1740 (do počátku roku) Robert Walpole - ministerský předseda; muž, s nímž je spojena moderní proměny VB ve vyspělou evrop. velmoc.

Zahraničně – politický vývoj Anglie

Velká Británie je ostrovní země, ale zasahovala do evrop. problémů a sporů – ve válkách o rakouské dědictví tvořila protipól F a stála na str. rak. držav – to byla druhotná angažovanost. Prvotní angažovanost = dotváření koloniální soustavy – získala netušený rozsah, když v rámci svých zemí zahrnula Indii, Austrálii. Po r. 1763, když porazila F v boji o Kanadu, stává se i Kanada příslušníkem VB a Britové si připíší i některá území AM – Luisianu, Španělsko jim odstupuje Floridu. Situace se Stř. AM je velmi složitá – vytváří se tam 13 kolonií vzniklých za dřívějších anglických emigrantů a právě oni začnou od 2. pol. 18. stol. činit VB velké potíže – cítí se být natolik emancipovány, že se úspěšně pokusí z britského vlivu vymanit.