Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Rusko na počátku novověku

Vyskytovala se ještě jedna zvláštní velmoc – Rusko. V důsledku dřívější carské politiky se rozrostlo. Carové ke starému ruskému státu, který se formoval kolem Moskvy, připojovali další území. Vznikla územně velmi rozsáhlá říše.

Rusko ale mělo několik problémů:

  • rozšiřovala se na V do obl. Sibiře, na J k Černému a Azovskému moři, ale chyběl rozměr západní = vskutku evropský. Tento problém se táhne celými moderními dějinami až dodnes.
  • země dlouhodobě agrární a dlouho zůstala agrární i města.
  • docházelo ke střetu několika civilizací a dvou základních náboženství: V – nábož. pravoslavné proti muslimství

Do Moskvy pronikal i vliv byzantský; po r. 1492 se Moskva chtěla stát třetím Římem.

Rozlehlost Ruska z říše činila strategicky zajímavého partnera. O přízeň usilovala královna Alžběta a panovníci rakouští. Věděli, že bez začlenění Ruska do E situace v E nebude klidná. Aktuální byla potřeba reformy – poevropštění Ruska na poč. 17. stol. Pokus o reformu je spjat s rodinou Romanovců, ti v r. 1613 nastupují na carský trůn. Po Michajlovi nastupuje Alexej, který má dva syny – Ivana a Petra. Oba se zbaví prozatímní vlády sestry Žofie a nastupují do čela Ruska. Vládnou společně.

V r. 1689 nastupuje car Petr I. Veliký – až do r. 1725. Stane se ruským reformátorem. K provedení reforem nejprve odchází do ZE, kde se učí. Šlo o to, Rusko k ZE přiblížit. Uvědomoval si, že je jediným Rusem, který to může dokázat. Člověk inteligentní, bystrý, měřil 204 cm. Na Z se zabývá manufakturní výrobou, studuje ZE životní styl a obchodování. Politiku pojmenoval jako "otevření oken do Evropy". Vládu nazýval absolutistickou – ale absolutismus dynamický.

Jeho vláda měla několik cílů:

  • snažil se překonat agrární dědictví země – z měst vytvářel průmyslová a obchodní centra. b) zakládal manufaktury; nechtěl, aby země fungovala na zákl. cechovních dílen
  • zajišťoval obchodování
  • buduje loďařství, přístavy
  • v r. 1703 zakládá Petrohrad na S Ruska, to se dožilo velkého rozmachu a stalo se dočasným hl. městem, patří k nejkrásnějším městům E severu.

Petrovy reformy jsou bržděny Severskou válkou v 1. desetiletí 18. stol., jejím hl. aktérem bylo Švédsko a panovník Karel XII. Švédové si chtějí upevnit mocenský vliv v obl. SE. V r. 1703 střet v obl. Něvy, porážka Petra I. V r. 1709 u Poltavy, Petr I. vyhrál – švédský král odchází do Turecka, domů se vrací až v r. 1714. Petr I tedy obstál i v tomto mezinárodním zápolení. Jeho nástupci tento vývoj nedovedli zužitkovat a v jeho započatém díle pokračovat a tak během 18. stol. Rusko opět zaostává za Západní Evropou.