Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Evropský sever na počátku novověku

Na počátku novověku, po třicetileté válce kromě tří mocenských oblastí v Evropě (Francie, Habsburkové a osmanská říše na východě) se začíná formovat další mocenská éra = evropský sever, konkrétně Švédsko a vedle něj o moc usiluje stát Polsko – litevský z důvodu, že baltská oblast byla strategicky výhodná a poskytovala nemalé obchodní zázemí.

Stát Polsko – litevský

Stát Polsko – litevský je starý státní útvar, formující se už ve středověku, a sahal od Baltského moře k Černému moři. Byl to útvar, kde spolu s králem sehrávala rozhodující roli šlechta – její vliv byl často určující – při hlasování měla právo veta.

Existovaly zde tři hlavní centra:

  1. kolem Poznaně – tomuto centru se říká Velkopolsko – obl., která se nejvíce přibližuje ZE, byla nejrozvinutější a měla s ní čilý obchod.
  2. kolem Krakova - Malopolsko, nacházelo se v obl. rakouských držav – do života Malopolska se hodně promítaly
  3. východní část od Varšavy k Ukrajině, žili zde nejen Ukrajinci, ale v rámci V části i časté boje – hranice tam nebyla pevná, Poláci a Ukrajinci o ni znovu bojovali. Polští králové museli řešit i povstání Bohdana Chmelnyckého. Velmi brzy polskému státu vyvstal nepřítel zahraniční = Švédové, kteří vtrhli do Polska v 17. stol. Chtěli ho obsadit a získat tak dominantní postavení na Baltu. Boje o Čenstochovou a klášter Pany Marie na Jasné hoře – obě místa Poláci intenzivně bránili. Dnes jsou to poutní místa a papež tam jede vždy, když přijede do Polska. V době švédsko – polských válek vyhořelo Lešno a Poláci své věci vládní, politické a mocenské dávají do pořádku až po nástupu Jana II. Sobieského – upevní strukturu, vítězný bojovník proti Turkům – angažoval se v bitvě pod Vídní v roce 1683.

Švédsko

Švédsko bylo druhým vážným kandidátem na velmocenské postavení, a to ze dvou důvodů:

  • je to velká země táhnoucí se na S – podstatné záležitosti politické se odehrávaly na J. Panovníkem byl Gustav Adolf II. – zprvu bojoval s Dány – dánský mocný vliv cítil i proto, že Dánsko bylo vyspělým státem ZE, pak boj s Polskem – jen v počátcích (pak je vedl Karel X. Gustav). Boje s Lotyšskem a Estonskem – chtěli získat vliv na SV. Po několik desítek let Švédsko a Finsko byly dominujícími mocnostmi.
  • švédské nerostné bohatství – hl. železo a měď.
  • Ve Švédsku také fungoval parlament, kde vedle šlechty sídlily i středostavovské vrstvy a zástupci selského stavu = zemědělci. R. 1630 vstupují do třicetileté války- napřed úspěšně, v r. 1632 Gustav Adolf II. umírá u Lützenu a ve Švédsku se objeví panovnická krize – napřed vládne jeho dcera Kristýna – je smířlivá a chce nastolit mír, vystřídá ji bratranec Karel X. Gustav a ona sama s bohatstvím odchází do Říma. Karel X. Gustav vládne mečem a švédské pozice brání silou. V 60. letech a později vede opakované severské války a to v zájmu velikosti a moci Švédska – zůstává velmocí až do konce 17. stol.