Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Sovětské Rusko, jeho vnitřní situace a intervence, bolševismus

Moci se ujal bolševismus v dobách 1. svět. války na základě říjnové revoluce. Vytvořil stát, který se do r. 1922 nazýval Sovětské Rusko. Bolševismus i prostřednictvím Sovětského Ruska byl u moci. Došlo ke jmenování rady lidových komisařů – v čele Lenin. Vydali Dekret o míru – nemohli dále bojovat, byli slabí. Vydali také Dekret o půdě – chtěli zmobilizovat ruské masy, aby efektivně vyráběly potraviny.

Po uzavření Brest – Litevského míru se nacházel ve špatné situaci. Bolševismus byl revoluční ideologií, ale nebyl státotvorný. V letech 1919 – 1921 se sovětský režim Leninův ocitl pod tlakem vnějším, byla proti němu zorganizována velmi soustředěná intervenční tažení.

Na severu se vylodili Britové, u Murmanska Francouzi a Američané, na východě v obl. Vladivostoku Japonci a Američané a na jihu v Zakavkazsku Němci. Jeden z tvůrců intervence byl Winston Churchill. Byla zde snaha bolševismus porazit – zvláštní roli hrály naše legie. V tu dobu se sice přesouvaly na východ, ale byly vtaženy do bojů – Irkutsko a Čeljabinsko. Do odporu proti bolševikům se zapojili i bělogvardějci - Děnikin, Judenič, baron Wrangel, generál Kolčak.

V Sovětském Rusku tomu tlaku odolali ze dvou důvodů:

  • v zemi zavedli válečný komunismus – to málo potravin a spotřebních věcí detailně rozdělovali, aby občané přežili a aby armáda byla schopna bojovat.
  • bránící se sovětská rudá armáda byla založena na existenci politruků – politických úředníků, kteří tlačili jednotky dopředu, nikomu nedovolovali ustoupit i za cenu smrti (kdyby ustoupili, byli by je Rusové stejně zastřelili).

Po odražení intervence mělo Rusko vnitřní problémy svého budování. Byli jedinou zemí, kde se tvořil socialismus. Kolem r. 1920 bojují s Poláky před Varšavou, nestačili na maršála Pilsudského. Sovětské jednotky byly nuceny začít budovat socialismus. Pokusili se zemi elektrizovat = GOERLO. Dali se do boje s negramotností v zemi. Nefungovala jim ekonomika, proto vymysleli novou ekonomickou politiku = NEP – dali výrobu na středních článcích řízení do soukromých rukou – zachránilo je to. Začali budovat vnitřní struktury sovětského státu, které se opíraly hl. o bezpečnostní složky, hl. o státní policii.

Od jara 1922 začíná integrační proces sovětského Ruska. Nejprve vznikal na jihu spojením Arménie, Afghánistánu a dalších oblastí. Přidalo se Zakavkazsko a byl vytvořen Svaz socialistických republik.

30.12.1922 na společném jednání v Moskvě bylo spojeno Sovětské Rusko, Zakavkazí, Bělorusko a Ukrajina a vznikl Sovětský svaz socialistických republik. V lednu 1924 zemřel Vladimír Iljič Lenin.