Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Sovětský svaz mezi světovými válkami

Sovětský svaz buduje tzv. socialistický model, mladý stát upevňovaný z vnitřního i zahraničního hlediska.

Vnitřně byl upevňován pomocí 3 procesů:

  1. příprava a organizace sovětských pětiletek: V letech 1928 – 1932 byl budován těžký průmysl. V letech 1933 – 1937 společnost budovala spotřební (=lehký) průmysl a starala se o vlastní vybavení. V r. 1938 nedokončeno, v r. 1941 byli přepadeni nacisty. Změnili zvýšení produkce sovětského průmyslu ale selhává resortnost. Na přelomu 20. a 30. let už nevyráběli spotřební zboží (nádobí, jehly, boty…), ale těžké lokomotivy a zbraně.
  2. socializace zemědělství: Byly budovány kolchozy = družstevní vlastnictví a sovchozy = státní vlastnictví. Měli ovšem problémy – rolníci do nich nechtěli vstupovat, na vesnicích do toho byli nuceni, při odmítání byli zatýkáni a popraveni (mnoho Židů).
  3. odpor k režimu a jeho totalitní povaha: Docházelo k likvidaci odpůrců (i v řízení). Od r. 1936 byly procesy s Leninovými pomocníky Zinověvem a Kameněvem. V r. 1937 byl proces s maršálem Tuchačevskim – byl obviněn ze styku s Angličany, když v r. 1935 zastupoval Stalina na pohřbu Jiřího V. v Londýně. V březnu 1938 probíhal proces s Nikolajem Bucharinem a bývalým předsedou rady lidových komisařů Rykovem. Většina funkcionářů byla odsouzena k trestu smrti, hlásili se k tomu co nespáchali a většinou ani spáchat nemohli – bylo to diskutováno i v Evropě.

Vnější politika měla také 3 etapy:

  1. izolace byla protržena tím, že německá meziválečná politika uznávala Rusko jako partnera
  2. koncem 20. a na poč. 30. let se Rusové účastnili na tzv. kolektivní bezpečnosti – spolupráce s Ženevou, smlouva s Francií a Československem.
  3. 3.5.1939 Sovětský svaz opustí společnou protinacistickou frontu; tajné pakty s nacisty. 23.8.1939 dopoledne do Moskvy přijel Jáchym von Ribbentrop – německý ministr zahraničí. Podepsali pakt o neútočení, který měl tajnou doložku: Polsko a Baltské země kryjí Německu východ, je to začátek 2. svět. války.

Stalinismus = největší politické soustředění moci v jedné osobě, kterou je Stalin. Byl to dogmatický gruzijec, diktátor. Narodil se v r. 1879 (Ghori) a zemřel 5.3.1953. Byla budována systémová síť, založena stranicky – neustálý dozor