Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Situace v protektorátu po příchodu Heydricha v r. 1941

Příchod Reinharda Heydricha jako nového protektora do Čech dne 27.9.1941 znamená skutečně novou situaci v celém protektorátu, novou etapu vývoje k horšímu. Léto 1941 představuje nástup nacistů proti SSSR. Ačkoliv nacisté v letních měsících vítězili, bylo v Berlíně jasné, že toto tažení je ve srovnání se západním tažením těžší, složitější a pro nacisty nebezpečnější.

Prvním předpokladem jeho úspěchu je klid práce v nacistickém zázemí. Protože v Čechách začaly narůstat drobné sabotáže a rozmach odbojového hnutí, nacisté připravovali zákrok. Neurathovo působení se jim zdálo liberální (proti ČR Frank a složky gestapa), proto Hitler na konci září 1941 Neuratha odvolal a poslal místo něj Heydricha (generál SS a policie), bezohledného katana, který patřil k nejkrutějším představitelům nacistického hnutí. Jako mladý důstojník začínal v námořnictvu. Ve svých 37 letech přichází 27.9.1941 do Prahy. Měl zadusit odboj, vytěžit z českých zemí pro německou válku co nejvíce a zároveň je již připravovat na poněmčení. Nacisté věřili, že válka proti SSSR brzy vítězně vyvrcholí a proto chystali další upevnění své moci v ovládané Evropě. Nastolil soubor represivních opatření. V den jeho nástupu je zatčen ministerský předseda Eliáš, je odsouzen k trestu smrti, ale poprava byla odložena a konala se až v červnu 1942. 28.9.1941 vyhlásil nad českými zeměmi tříměsíční stanné právo. Na základětéto vyhlášky bylo bez soudu popraveno několik stovek našich odbojářů – mezi nimi Bílý, Vojta. Odbojové hnutí bylo značně rozbito, jeho represe trvaly po celou dobu Heydrichova pobytu v Praze. Později začal volit metodu cukru a biče. Některé vrstvy pronásledoval a nechával popravovat, oproti tomu např. dělníky si snažil naklonit, podplatit, posílal je na rekreace do lázní.

Druhým cílem jeho nacizace byla germanizace našeho území. 2.10.1941 si pozval gaulajtry (nejvyšší úředník nebo funkcionář župy v nacistickém Německu) na Hradčany k poradě. Mluvil s nimi o národnostním výhledu protektorátu. Jasně naznačil, že cílem je germanizace prostoru (řekl : „Čech tady nemá koneckonců co pohledávat“). Češi schopní germanizace zde zůstanou, neschopní budou odvezeni do východních oblastí, kam postoupila německá armáda.

Třetím posláním bylo zvýšení antisemitského úsilí, proto zavedl soubor protižidovských opatření a přistoupil ke konečnému řešení židovské otázky = likvidace židů a jejich odsunutí přes Terezín do likvidačních koncentračních táborů.

Čtvrtým úkolem bylo zapojení protektorátní ekonomiky do ekonomiky celoříšské (protektorátní ekonomika byla velmi významná a říše její výsledky potřebovala pro frontu). Heydrich nechal prostřednictvím Háchy 19.1.1942 jmenovat po Eliášově zatčení novou vládu, jejímž předsedou se stal Jaroslav Krejčí, ministrem školství a osvěty byl jmenován zvlášť horlivý propagátor spojení Čechů s osudy Třetí říše Emanuel Moravec. Tvrdil, že mládež přivede do lůna říše a říšských myšlenek. Ministrem hospodářství se stal Walter Bertsch, který měl včlenit české hospodářství do říšského ekonomického prostoru.